Krajské kolo SOČ

Ve středu 11. května se konalo v Brně krajské kolo SOČ, kterého se zúčastnili ze sexty Tereza Singerová (obor chemie), Jan Hroudný (obor historie), Markéta Kotlánová (obor tvorba učebních pomůcek) a ze septimy Martin Ošmera (obor zemědělství).Více zde: Krajské kolo SOČ

Pohár rozhlasu – starší žáci a žákyně – výsledky

V pátek 6. června se na hřišti ZŠ Židlochovice konaly atletické závody starších žáků a žákyň. Obě naše družstva se shodně umístila na pěkném 2. místě. Přehled jednotlivých disciplín s výkony našich závodníků zde: dívky, kluci

Několik fotek ze závodů: foto-atletika

 

Mgr. Tomáš Dratva

Výsledek Českého dne proti rakovině v Židlochovicích

Ve středu 11. 5. 2016 naše gymnázium  organizovalo již posedmnácté charitativní sbírku Český den proti rakovině. Výsledek najdete zde.

Náhradní rozvrh v maturitním týdnu 16. – 19. 5. 2016

V době konání ústních maturitních zkoušek se bude vyučovat podle náhradního rozvrhu. Rozvrh v maturitním týdnu – 16. 5. – 19. 5. 2016

VILA TUGENDHAT – KVINTA

VILA TUGENDHAT- kvinta, 18. 5. 2016

VE STŘEDU 18. 5. 2016 v 7:30 hodin má kvinta naplánovaný edukační program do vily Tugendhat v Brně (jediná moderní památka v ČR zapsaná do světového dědictví UNESCO).

VILA TUGENDHAT – kvinta

Ukončení přijímacího řízení

Gymnázium obdrželo ve stanoveném termínu 26 (ze 30 přijatých) zápisových lístků do primy 2016/2017.  U prvních čtyř uchazečům „pod čarou“ proto ředitel  vyhověl odvolání zákonných zástupců. Změnil rozhodnutí a provedl autoremeduru. Všichni 4 již odevzdali zápisový lístek. Ostatní odvolání (celkem 12) budou předána k posouzení zřizovateli školy. Tím je přijímací řízení uzavřeno a není nutné vyhlašovat další kola. Úvodní schůzka rodičů této třídy se uskuteční v úterý 14. června v 16.00 hodin.

Exkurze do ČT

Ve středu, dne 4.5.2016 vybraní žáci, kteří měli letos úspěch v humanitních předmětech, navštívili studio České televize v Brně.

Mohli sledovat druhou polovinu živého vysílání pořadu Dobré ráno přímo ve studiu, podívat se na práci režiséra, dramaturga, korektorů obrazu a zvuku, a dalších.
Po ukončení vysílání si žáci prohlédli kulisy a vyzkoušeli si práci moderátorů a kameramanů. Na závěr jsme nahlédli do kostymérny a maskérny.
V Židlochovicích, dne 5.5.2016, Hana Vybíralová

Pohár rozhlasu – výsledky

Dne 5. 5. proběhly atletické závody

Pohár rozhlasu - mladší žáci a žákyně.

Družstvo dívek se umístilo na krásném 2. místě, družstvo chlapců obsadilo 4.  pozici.  Seznam účastníků s disciplínami, kteřých se  zúčastnili, najdete zde: Pohár rozhlasu 2016-soupiska-hoši Pohár rozhlasu 2016-soupiska-dívky.  Další informace o závodech, pořadí a výkonech jednotlivců naleznete  zde.

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C 2015/2016

20. 4. 2016 proběhlo ve Zbýšově okresní kolo Biologické olympiády kategorie C, ve kterém naši školu reprezentovaly Maria-Luisa Houzarová a Veronika Hochmanová z kvarty. Veronika obsadila pěkné 8. místo, Mari-Lu vyhrála a budeme jí držet palce 18. 5. v krajském kole, které se uskuteční v Lužánkách.

Mgr. Vendula Provazníková

Zápis ze schůze správní rady SPGŽ

V úterý 5. 4. 2016 se konala důležitá schůze správní rady SPGŽ. Kromě jiných záležitostí (ples atd.) proběhla volba předsedy a bylo zahájeno jednání o nových stanovách této organizace. Současné stanovy z roku 1994 již neodpovídají dnešní situaci. Bude potřeba, aby nové stanovy schválila většina rodičů. Věnujte prosím pozornost pokynům, které budou během května zveřejněny. Zápis ze schůze dne 5. 4. 2016: Zápis ze schůze SR SPGŽ.