Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,
v úterý 4. 10. 2016 se v 16.30 hodin uskuteční třídní schůzky. Pozvánka zde: Třídní schůzky

Poděkování za spolupráci

Naše škola obdržela oficiální poděkování za spolupráci při organizaci Českého dne proti rakovině.

Veletrh pomaturitního vzdělávání a přednáška vzdělávací agentury Sokrates o přijímacím řízení na VŠ pro oktávu

V pátek 23. 9. 2016 se uskutečnila přednáška zástupkyně vzdělávací agentury Sokrates pro oktavány. Na programu byly základní informace o možnostech pomaturitního studia, zejména o přijímacím řízení na vysoké školy. Posluchači ji zhodnotili pozitivně.

Letošní Gaudeamus (veletrh pomaturitního vzdělávání) se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 1. – 4. listopadu 2016. Program přednášek najdete na stránkách veletrhu www.gaudeamus.cz . Neměli byste kvůli opětovné návštěvě veletrhu zameškat vyučování. Proto si vyberte, pokud je to možné, termín, který nekoliduje s výukou. Otevřeno je denně od 8 do 16 hodin, expozice najdete v pavilonech G 1 a G 2. Pokud se v předstihu zaregistrujete na stránkách www.gaudeamus.cz, získáte slevu 20 % ze vstupného. Na uvedeném webu najdete i všechny bližší informace.

Mgr. Hana Stravová

Logická olympiáda 2016/2017 je tady! Registrace do 30. 9. 2016!!!

Registrace dalšího ročníku Logické olympiády začala. Přihlašujete se sami do 30. 9. 2016 na adrese www.logickaolympiada.cz. Nenechávejte registraci na poslední chvíli. Jakékoli dotazy směřujte na školního důvěrníka LO Mgr. Hanu Stravovou (kabinet přírodních věd v přízemí). Informace Vám rovněž poskytnou Vaši vyučující matematiky.

Připomínám, že pokud neumožníte škole přístup ke svým výsledkům, nemůžete si body započítat do školního Projektu podpory přírodovědných předmětů, jehož druhý ročník právě začíná. K přihlášce potřebujete pouze funkční e-mailovou adresu a nezletilí souhlas zákonného zástupce. Nikam se nejezdí (to až v krajském kole), soutěžíte jednorázově online ve stanoveném období jednoho týdne. Bližší informace najdete na přiloženém letáku.

Hodně štěstí!

Mgr. Hana Stravová

Logicka_olympiada_2016 pro školy

Zhodnocení adaptačního kurzu primy 2016

Průběh kurzu

Fotky zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/KVVL55G6S42IYUGX-VSW

Úspěch u maturity z matematiky

Podle zveřejněných výsledků společné části maturitní zkoušky, které najdete na

http://vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx ,

obsadila naše třída oktáva v didaktickém testu z matematiky osmé místo mezi třídami. Po zprůměrování za všechny třídy v jednotlivých školách, pak dokonce vychází, že Gymnázium Židlochovice je jako škola první v republice (percentil 90,4).

Více zde: Úspěch u maturity z matematiky

Seminář SOČ místo Letní školy mladých talentů

Letní škola mladých talentů 2016 je zcela naplněna.Přišla nabídka dalšího semináře, tentokrát třídenního, který se v Brně koná 2.-4. listopadu (středa-pátek). Náplň je podobná. Studenti se naučí, jak vybrat a co nejvíce upřesnit téma práce, jak má vypadat práce SOČ, jaké musí splňovat formální náležitosti (včetně citací). V rámci praktických workshopů s nimi lektorky natrénují základy veřejného vystupování a proberou psychologické aspekty tvorby práce. Více: Třídenní seminář SOČ 2016 základní informace

Srovnání maturitních zkoušek

Během prázdnin zveřejnil CERMAT, který pořádá státní (společnou) část maturitní zkoušky srovnání jednotlivých škol.

Zde najdete srovnání didaktických testů žáků naší školy s celostátními průměry jednotlivých typů škol:

Maturita – český jazyk a literatura

Maturita – anglický jazyk

Maturita – matematika

Rekonstrukce venkovních prostor gymnázia

Od začátku prázdnin probíhá rekonstrukce vnějších prostor gymnázia, včetně vybudování nového víceúčelového hřiště.

Více zde: Rekonstrukce venkovních prostor Gymnázia Židlochovice

Další nabídka školení k SOČ, ale i k vytvoření kvalitní ročníkové práce

Neváhejte a přihlaste se na školení, která nabízí JCMM. Více na: Informace o školení k SOČ