Informace k přijímacímu řízení

Do 1. března 2018 je třeba odevzdat přihlášku do primy: Přihláška

Přihlášky je možné odevzdávat osobně v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin nebo je zaslat doporučeně poštou.

Informace o přijímacím řízení do primy najdete zde: Organizace přijímacích zkoušekKritéria přijímacího řízení

Žáci 9. tříd základních škol mají možnost přihlásit se k přijetí do vyššího ročníku: Přijímání do vyššího ročníku – kvinta

19. ples Gymnázia Židlochovice

16. února 2018 se uskutečnil 19. školní ples: Školní ples

Děkujeme všem, kteří přispěli dary do tomboly: Seznam dárců

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti

Dne 14. 2. 2018 proběhlo školní kolo SOČ. Do okresního kola postupuje 9 prací. Více na: SOČ

Informace o školské radě

Členy školské rady (funkční období – 3 roky) se stali od 19. 2. 2018:  MUDr. Jiří Ventruba CSc. (zákonní zástupci a zletilí žáci) a Mgr. Lucie Pazderská (pedagogičtí zaměstnanci).  Následující jednání školské rady se uskuteční 1. 3. 2018.

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže pro žáky primy – kvarty se uskuteční 27.února (úterý) v 1. a 2. vyučovací hodině v učebně dějepisu.

Výsledky okresního kola Olympiády v německém jazyce

Ve středu 14. února 2018 se v Brně konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Za naši školu se ho zúčastnil Pavel Hulman ze septimy a obsadil krásné 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci!

Mgr. Jitka Veithová

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

29. ledna proběhlo v Modřicích okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Do soutěže postoupili čtyři naši žáci. Jejich umístění najdete zde.

Výsledky biologické olympiády

 

Začátkem února proběhlo školní kolo nižších kategorií biologické olympiády. Výsledky jsou k vidění na níže uvedeném odkazu.

 

Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce

Ve dnech 30. ledna až 1. února 2018 se uskutečnila školní kola soutěže v Aj ve třech kategoriích.

Více zde: Výsledky školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce

Pracovní místo školníka

Gymnázium Židlochovice hledá školníka na poloviční úvazek. Informace: Pracovní místo školníka