Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přijměte prosím pozvání na třídní schůzky, které se budou konat dne 22. 11. 2018 od 16.00 hod. do 18.00 hod. Po setkání s třídními učiteli se samozřejmě můžete informovat i u ostatních učitelů. V rámci třídních schůzek proběhne také od 17.00 hod. schůzka Shromáždění delegátů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice.

Exkurze na PřF MU

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity

Ve čtvrtek 1. listopadu se vybraní žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze na Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pro žáky byl připraven velmi pestrý program. Nejdříve se studenti dozvěděli informace o studiu a přijímacím řízení, dále pro ně byla připravena vzorová přednáška na téma vulkanismus jako přírodní hrozba a praktické cvičení na stejné téma. Program pokračoval prohlídkou areálu fakulty. Studenti navštívili mapovnu, prošli se geoparkem u fakulty a celá exkurze byla zakončena v knihovně.
Jménem školy všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci v průběhu celé akce a RNDr. Vladimíru Herberovi, CSc. z Geografického ústavu za přípravu programu.
Kateřina Žáková

exkurze-na-prirodovedeckou-fakultu-masarykovy-university

Jak na VŠ 1 – časopis společnosti SCIO nejen pro maturanty

Přečtěte si časopis Jak na VŠ na adrese casopis-listopad-2018-m . Najdete tu informace o národních srovnávacích zkouškách, možnostech studiu ve Velké Británii, přehled možností studia na VŠ v ČR.

Mgr. Hana Stravová

Termín odevzdání ročníkových prací ve školním roce 2018 – 2019 je 31. 1. 2019

Exkurze do vily Tugendhat

Exkurze do vily Tugendhat

Vstupní test do Logické olympiády pro kvintu až oktávu je spuštěn!

Test základního kola Logické olympiády pro kategorii C: studenti SŠ je možné řešit od 15. do 21. 10. 2018.
Do soutěže studenti vstoupí na stránce www.logickaolympiada.cz  – „Vstup do soutěže“ zadáním emailu a hesla, které obdrželi po registraci.

Mgr. Hana Stravová

Kariérové poradenství pro maturanty Salmondo

Letošní školní rok poprvé využíváme pro pomoc v rozhodování, co dál po maturitě, systém Salmondo. Každý žák septimy a oktávy má k dispozici vlastní přístupový klíč. Pod ním se přihlašuje do svého profilu, do něhož se ukládají výsledky testů a doporučované obory dalšího studia. V případě zájmu je možné konzultovat výsledky nebo nejasnosti s výchovnou poradkyní.

Mgr. Hana Stravová

3. místo v okresním finále středních škol ve fotbale

Fotbalový tým našeho gymnázia se umístil v okresním finále na 3. místě. Více o tomto turnaji zde.

Jak psát SOČ

Ve dnech 7. – 9. listopadu v Brně proběhne podzimní seminář SOČ. Je sice určen pro pokročilé SOČkaře, rozhodně na něm ale bude jedna až dvě skupiny (tj. 25-50 lidí) naprostých začátečníků, kteří nemají se soutěží v podstatě žádné zkušenosti. Účast na semináři je pro žáky zdarma včetně ubytování a stravování. Ve vlastní režii si zajišťují jen dopravu do Brna a zpět. Více na:Seminář

T-exkurze

Pokud máte zájem o témata: veterinární medicína, mikrobiologie, počítačová chemie, bioinformatika, matematika, astronomie, molekulární biotechnologie, genetika, hledejte na www.jcmm.cz/studenti T-exkurze. Základní informace na: T-exkurze