Minimální preventivní program

Škola má zpracovaný minimální preventivní program: MPP 2017/2018.  Preventistkou rizikových jevů je Mgr. Pauková. V případě potřeby je možné se na ni kdykoliv obrátit.

Hudební soutěž

Po několika letech se opět uskuteční na naší škole hudební soutěž. Řada našich studentů je hodně šikovných i v této oblasti. Zvažte účast: Hudební soutěž

Preventivní programy pro primu až kvartu

V pátek 13. 10. proběhly na našem gymnáziu preventivni-programy, kterých se spolu se svými třídními učiteli zúčastnili žáci primy, sekundy, tercie a kvarty.

Prezentace Policie ČR pro septimu 9. 11. 2017

3. vyučovací hodinu se uskuteční prezentace Policie ČR pro žáky septimy a zájemce z oktávy. Ti se přijdou v předstihu přihlásit k VP.

Mgr. Hana Stravová, VP

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. proběhla již tradičně na naší škole soutěž prirodovedny-klokan. Kompletní výsledky mají k dispozici vyučující matematiky v jednotlivých třídách.

Žákovská rada

Již řadu roků pracuje ve škole žákovská rada. Termíny a četnost jednání vlastní rady záleží pouze na členech samotných. S vedením školy, výchovnou poradkyní a nově i metodičkou prevence rizikových jevů se mohou členové scházet na schůzce, která se bude vždy konat první pondělí v měsíci v 7.30 hodin. Tyto schůzky jsou přístupné všem žákům, učitelům i veřejnosti. S akutními záležitostmi se však mohou na vedení obrátit i kdykoliv jindy. Složení žákovské rady pro školní rok 2017/2018: Zástupci tříd v žákovské radě

Ročníkové práce

Také v letošním školním roce vypracovávají naši studenti sexty a septimy ročníkové práce. V březnu 2018 je budou obhajovat. Nejlepší práce mohou být doporučeny do okresního kola Středoškolské odborné činnosti. Seznam ročníkových prací: Seznam ročníkových prací 2017-2018.

Zvláštní cena v soutěži studentských ekologických prací

První velký úspěch v soutěžích v letošním školním roce zaznamenala naše studentka oktávy Helena Marie-Anna Szostková. Získala zvláštní cenu za svou práci Třídění odpadu. Více najdete zde: Úspěch v soutěži ekologických prací

Platnost karet ISIC

Informace o prodloužení platnosti ISIC karet nebo o přihlašování se o nový průkaz zde: Platnost studentských identifikacnich karet ISIC

Poděkování Gymnáziu Židlochovice

Gymnázium Židlochovice obdrželo poděkování od Ligy proti rakovině za organizaci charitativní sbírky Český den proti rakovině.