Informace k přijímacímu řízení

Zde jsou výsledky přijímacích zkoušek do primy 2018/2019:  Pořadí

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si mohou zákonní zástupci osobně vyzvednout v pátek 4. 5. 2018 od 7.00 do 15.00 hodin. V pondělí 7. 5. 2018 budou rozhodnutí o nepřijetí odeslány poštou do vlastních rukou. Více zde: Informace o předání rozhodnutí

Vzor odvolání pro zákonné zástupce žáků, kteří se umístili těsně pod hranicí přijetí a chtěli by využít případná uvolněná místa: Vzor odvolání

Byli bychom rádi, kdyby nás rodiče žáků, kteří odevzdali zápisový lístek na jinou školu, elektronicky informovali. Usnadní nám to další postup. Úvodní schůzka rodičů nové primy se uskuteční v úterý 12. 6. 2018 v 16.00 hodin.

Žáci 9. tříd základních školy mohli vykonat zkoušky k přijetí do vyššího ročníku (kvinty). Výsledky zde: Výsledky zkoušek do kvinty

Do kvinty budou přijati nejméně dva žáci. Pokud se uvolní místa,  nabídneme přijetí dalším žákům podle pořadí.Termín odevzdání zápisového lístku je do 15. 5. 2018. Pokud bude možné přijmout více žáků, budou zákonní zástupcí uchazečů na tuto skutečnost upozorněni na webu i telefonicky.

Okresní finále Poháru rozhlasu

Družstvo mladších žákyň ve složení: Karolína Lužová, Barča Kovarčíková, Tereza Durmiši, Anička Šubová, Sára Šmajsová, Verča Ocásková (všechny ze sekundy) a Věra Chalupová, Julie Ondrová, Markéta Coufalová z primy postoupilo do okresního finále atletických závodů Pohár rozhlasu. více zde

Petr Hodinský napsal do celostátního kola Dějepisné olympiády o Antonínu Coufalíkovi

Text najdete na stránkách předmětu dějepis: http://www.gymnzidlo.cz/?page_id=570

Špilberk – Od renesance po modernu (exkurze kvarty)

spilberk-1

Jan Hroudný převzal cenu Učené společnosti ČR

Více na:ceny Učené společnosti ČR

1. místo v okresním kole matematické olympiády

I letos jsme se účastnili okresního kola matematické olympiády kat. Z 6, Z 7, Z 8 a Z 9. Zde čtěte více: ucast-nasich-mladsich-zaku-v

Férová snídaně

V sobotu 12. 5. 2018 pro běhla v zahradě naší školy férová snídaně. Podrobnosti zde:  fairbreakfast.

Krajské kolo SOČ

Naši studenti reprezentovali školu v krajském kole SOČ. Podrobnosti zde.

Zájezd do Paříže

V pátek 4. 5. 2018 se vrátilo 40 našich žáků z Francie. Navštívili tentokrát zejména Paříž. Všem bych chtěl vyslovit pochvalu za výborné chování během zájezdu. Děkuji vyučujícím Mgr. Dagmar Novákové, Mgr. Zuzaně Mezulianikové za velmi dobrý dozor při akci. Nejvíc poděkování patří Mgr. Miroslavě Nechvílové, která zájezd zorganizovala. Jsem rád, že si toho jsou žáci vědomi a dnes o velké přestávce ji to dali zcela jasně najevo! Více najdete zde: Paříž 2018

Děkujeme všem, kteří podpořili svými knihami České centrum v Paříži: Poděkovaní za knihy pro České centrum v Paříži

Na závěr patří velké poděkování sponzorům, kteří na tuto akci přispěli: Ing. Martina Procházková, ekonomické a daňové poradenství – Pohořelice, Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, manželé Ing. Ivo  Chromý, Ph.D. a Ing. Andrea Chromá, Ph.D.  – Rajhrad, Ing. Jan Kuchař – Modřice.

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel školy

Úspěch v okresním kole Fyzikální olympiády kategorií E a F

Žáci naší školy skvěle obstáli v okresním kole FO ve Šlapanicích. Výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém souboru. vysledky_fo

Cvičení Integrovaného záchranného systému

Ve středu 18. 4. 2018 se ve škole uskutečnilo Cvičení IZS. První dvě hodiny žáci a učitelé vyslechly prezentaci Policie ČR o chování v případě napadení ozbrojeným útočníkem. Poté z venkovních prostorů školy sledovali vlastní cvičení. Více zde: Cvičení prověřilo řeseni krizové situace