Lyžařský výcvikový kurz

odjezdové informace

řád LVK

Vánoční besídka

Vánoční besídka žáků gymnázia se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince

od 9 hodin v kulturním sále sokolovny.

Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější adventní věnec“

Adventní věnce, hodnocení 2016

Adventní věnce, foto k hodncení

Exkurze tercie do ČOV Modřice

Foto a zážitky z exkurze do ČOV v Modřicích.

Projekt „Nadaní“ v kampusu MU

Naši studenti se účastnili biochemického výzkumu v kampusu MU. Více zde.

Účast našich studentů v celostátním kole Dějepisné olympiády gymnázií

Ve dnech 23. – 24. listopadu se trojice Jan Hroudný ze septimy, Jan H. Procházka a Jan S. Procházka ze sexty zúčastnili v Chebu celostátního kola Dějepisné olympiády gymnázií. Více na: Dějepisná soutěž gymnázií

Závody ve šplhu

V pátek 25. listopadu jsme se zúčastnili závodů ve šplhu.

Závody ve šplhu ZŠ – 2016

Pozvánka na Den otevřených dveří

V úterý 29. listopadu 2016 se koná první Den otevřených dveří v tomto školním roce.

VÝBORNÝ VÝSLEDEK NAŠICH STUDENTŮ V SOUTĚŽI BOBŘÍK INFORMATIKY

Naši studenti dosáhli výborných výsledků v letošním ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky, který se konal na začátku listopadu. Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ organizuje Fakulta informatiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Každý soutěžící dostal elektronický test s 15 otázkami, odpovídal nejčastěji zaškrtáváním možností. Letos soutěžilo přes 71000 studentů z celé republiky.

Tento rok máme opět celostátního vítěze, a to Jiřího Prese z kvarty a Barboru Pospíšilovou z tercie a mnoho dalších úspěšných řešitelů.

Od minulého roku je nově zařazen postup třiceti nejlepších studentů z každého kraje v kategorii Senior do ústředního kola, které je zařazeno do programu Excelence středních škol. V této kategorii se probojovali do ústředního kola, které se bude konat 1. února 2017 na vybrané střední škole, Martin Ošmera a Ondřej Ryšánek. Všem vítězům a úspěšným řešitelům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, všem ostatním studentům děkujeme za účast v soutěži.

Ing. Karel Vitula

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ADVENTNÍ VĚNEC od 14. 11. 2016 do 29. 11. 2016