Informace k přijímacímu řízení

Informace o přijímacím řízení do primy najdete zde: Organizace přijímacích zkoušekKritéria přijímacího řízení

Žáci 9. tříd základních škol mají možnost přihlásit se k přijetí do vyššího ročníku: Přijímání do vyššího ročníku – kvinta

Petr Hodinský postoupil do celostátního kola Dějepisné olympiády

Dějepisná olympiáda

3. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce

Ve středu 21. 3. 2018 se zúčastnila naše žákyně Barbora Bukovinová krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce. Barboře děkujeme za výborné umístění a reprezentaci školy, poděkování patří také Mgr. Nechvílové za kvalitní výuku a přípravu na soutěž. Více zde: Krajské kolo Soutěže ve francouzštině

Matematický klokan 2018

Vpátek 16. března proběhla  na naší škole celosvětová soutěž Matematický klokan. Zde jsou vysledky těch nejúspěšnějších. Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí u vyučujících matematiky v jednotlivých třídách.

Sbírka českých knih pro knihovnu českého centra v Paříži

Mgr. Miroslava Nechvílová se na veřejnost obrací s prosbou o sbírku českých knih pro knihovnu Českého centra v Paříži, které se specializuje na výuku českého jazyka a propagaci české kultury ve Francii. Více zde: Sbírka českých knih pro knihovnu českého centra v Paříži

Tercie v Moravské galerii

Tercie v Moravské galerii

3. místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce

Třetí místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce získal náš žák Jan Šup. Děkujeme za výbornou reprezentaci a také paní Zemenové za přípravu žáka.   Podrobnosti zde: Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce

Postup do krajského kola recitační soutěže

Anna Foltýnová z tercie postoupila do krajského kola recitační soutěže. Více na: Recitační soutěž

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D

Vyhodnocení PPPP za měsíc únor, úprava výše cen

Soutěže nabírají na obrátkách. V měsící únoru tak přibylo oceněných a to zejména zásluhou prací SOČ. Seznam oceněných naleznete zde- ceny-za-unor-2018. Výše cen byla upravena. Podrobné informace naleznete pod seznamem oceněných studentů.

Od 6. 3. 2018 do 15. 4. 2018 je spuštěná registrace studentů k novým tématům SOČ pro rok 2018/2019.

Více na www.jcmm.cz