Přijímací řízení

V letošním školním roce bude na základě přijímacího řízení přijato do primy 2017/2018 celkem 30 uchazečů: Organizace přijímacích zkoušek na Gymnáziu Židlochovice do primy 2017/2018

Žáci budou přijímáni podle následujících kritérií: Kritéria přijímacího řízení do primy 2017-2018

K přihlášení se používají nové tiskopisy přihlášek: Přihláška ke studiu 2017

Přihlášky je možné poslat doporučeně poštou nebo odevzdat přímo v budově školy, a to každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin do 1. března 2017 (včetně).

Ředitel školy zároveň vyhlašuje doplňovací přijímací řízení do kvinty 2017/2018. Informace, kritéria a tiskopis žádosti najdete zde: Doplňovací přijímací řízení do kvinty 2017-2018, Kritéria k doplňovacímu přijímacímu řízení do kvinty 2017-2018, Žádost o přijetí ke studiu

Podrobné informace o přijímacím řízení, včetně zadání a řešení dřívějších testů, jsou k dispozici zde: Přijímací zkoušky

Výsledky školního kola recitační soutěže

Školního kola recitační soutěže se 21. února  zúčastnilo celkem 18 žáků.

V I. kategorii (prima – sekunda) zvítězil Vojtěch Rabovský, další místa obsadily Anna Foltýnová a Zuzana Vítková.

II. kategorii (tercie – kvarta) vyhrála Tereza Večeřová, druhý byl Bohdan Chrastil a třetí Barbora Pospíšilová.

Krajské kolo Matematické olympiády kat. A

proběhlo v měsíci lednu a konečně jsou známy výsledky. Po kontrole hodnocení úloh ústřední komisí v Olomouci je jasné, že úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády kat. A se stal Jan Kugler z oktávy. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Dana Pauková

Výsledky školního kola SOČ

V úterý 14. února 2017 se konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Ve dvou komisích, přírodovědné a humanitní, bylo hodnoceno 12 studentů. Do okresního kola jich postoupilo 11. Více na: Školní kolo SOČ

Exkurze do JE Dukovany a PVE Dalešice

Dne 15. 2. 2017 navštívili studenti kvinty a kvarty JE Dukovany a PVE Dalešice. Podrobnosti zde.

Školní kolo Biologické olympiády kategorií A, B a C

Ve středu 8. února se na naší škole konalo školní kolo 51. ročníku Biologické olympiády kategorií A, B a C. Studenty nalákala témata „Budiž světlo!“ a „Detektivem v přírodě“. Pro účastníky bylo připraveno určování živočichů, rostlin i hub, plnění praktických úloh a test znalostí.  Všichni soutěžící pracovali pilně a se zaujetím. V kategorii A se nejlépe dařilo septimánkám Markétě Kotlánové a Barboře Večeřové. V kategorii B dosáhla nejlepších výsledků Marie Luisa Houzarová z kvinty a Mikuláš Nevídal ze sexty.  Nejlepšími detektivy v přírodě pak byla dvojice Vendula Veselá a Jakub Řehoř z kvarty. Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Jana Holánková

Školní kolo Chemické olympiády kategorie D

Ve dnech 7. a 8. 2. proběhlo školní kolo Chemické olympiády (kategorie D), které mělo letos rekordní účast. Úlohy domácího kola vypracovalo 9 studentů tercie a kvarty. Výsledková listina zde. Do okresního kola postoupí vítěz školního kola Barbora Pospíšilová z tercie a podle dosažených výsledků také další účastníci. Držme palce, ať jich okresní komise vybere co nejvíce a dobře naši školu reprezentují.

Mgr. V. Provazníková

18. společenský ples Gymnázia Židlochovice

V pátek 10. 2. 2017 se uskutečnil 18. školní ples. Více najdete zde:  Školní ples

Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli do tomboly: Seznam dárců

Nabídka vstupenek na divadelní představení Král Lear

Komise českého jazyka organizuje zájezd na divadelní představení Král Lear v Městském divadle Brno, a proto nabízí zájemcům z řad žáků (případně vyučujících) vstupenky. Podrobné informace.

U6 – úžasný svět vědy

Ve čtvrtek 9.2. 2017 se pět žáků kvarty zúčastnilo v hale VIDA Centra v Brně natáčení televizního soutěžního pořadu České televize “ U6 – úžasný svět vědy „. Další informace zde: