Redaktor

Školní kolo Dějepisné olympiády

V pátek 24. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Více na: Dějepisná olympiáda

Školní redaktoři na Multimediálním dni

Minulý pátek se školní redaktoři vydali do Brna na Multimediální den. Více informací naleznete v článku Školní redaktoři na mediálním dni.

Chystáme se vydat sborník dějepisných prací studentů

V těchto dnech připravujeme do tisku sborník studentských prací z regionálních dějin s názvem Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia. Více na: Sbornik

Exkurze do Terezína

Dne 15. listopadu se uskuteční exkurze do Terezína, které se zúčastní studenti kvarty a sexty. Více na: Terezín

Druhé místo v okresním finále florbalu

Mladší žáci se v okresním finále florbalu umístili na krásném druhém místě. Další informace zde.

Staňte se redaktorem školního časopisu

Hledáme redaktory školního časopisu.  Více informací na přiloženém plakátku: plakat-stan-se-novinarem

Termín školního SOČ – 15. 2. 2018

Více o SOČ na MOODLE v kurzu SOČ.

Základní informace k ročníkové práci 2017 – 2018

Termín odevzdání ročníkové práce v elektronické podobě vedoucímu práce, oponentovi a řediteli školy je 9. 2. 2018. Více na: Ročníkové práce 2017 – 2018

Preventivní programy pro primu až kvartu

V pátek 13. 10. proběhly na našem gymnáziu preventivni-programy, kterých se spolu se svými třídními učiteli zúčastnili žáci primy, sekundy, tercie a kvarty.

Prezentace Policie ČR pro septimu 9. 11. 2017

3. vyučovací hodinu se uskuteční prezentace Policie ČR pro žáky septimy a zájemce z oktávy. Ti se přijdou v předstihu přihlásit k VP.

Mgr. Hana Stravová, VP