Ředitelství

Začátek školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v posledním prázdninovém týdnu budou úřední hodiny od středy 28. 8. do pátku 30. 8. od 9.00 hod. do 11.00 hod. První školní den nás čeká v pondělí 2. 9. 2019, žáci se dostaví do školy v 8.00 ráno a proběhne pouze jedna úvodní hodina.

Pomůcky pro žáky 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci, v přiložených dokumentech naleznete předběžné seznamy školních pomůcek do jednotlivých tříd pro nový školní rok. Případné další pomůcky se budou řešit s vyučujícími jednotlivých předmětů na začátku školního roku.
Pomůcky prima
Pomůcky sekunda
Pomůcky tercie
Pomůcky kvarta
Pomůcky kvinta
Pomůcky sexta

Pomůcky septima

Pomůcky oktáva

 

Letní prázdniny 2019

Přejeme všem žákům školy krásné a zasloužené prázdniny! Úřední hodiny během prázdnin budou od 8.00 hod. do 12.00 hod. ve dnech 10. 7., 7. 8. a 21. 8. 2019.

Informace pro rodiče budoucích primánů

Vážení rodiče našich nových žáků,

zveme vás na společnou schůzku, která proběhne v úterý 18. 6. 2019 od 17.00 hod. v budově školy. Předmětem schůzky bude poskytnutí informací k hladkému průběhu začátku studia vašich dětí na gymnáziu.

Výsledky přijímacího řízení do primy 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení:
Výsledky přijímacího řízení do primy 2019/2020

Poděkování

V pátek 22. 2. 2019 se v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích uskutečnil 20. výroční ples Gymnázia Židlochovice. Ples byl zahájen slavnostní polonézou žáků gymnázia. Příjemnou taneční a společenskou atmosféru hudebně zaštítila skupina MODUL a další kulturní vystoupení. Za organizaci a podporu bychom rádi poděkovali všem organizátorům z řad členů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, učitelům a žákům školy. Naše velké poděkování také patří všem dárcům, kteří jakkoli přispěli do plesové tomboly. Věříme, že obdobná příjemná společenská atmosféra nás všechny čeká i za rok na dalším plese naší školy.

Školní kolo zeměpisné olympiády

V průběhu prosince a ledna proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 124 žáků. V kategorii A zvítězila Nela Andrýsková (prima), v kategorii B Vojtěch Kocman (sekunda), v kategorii C zvítězil Petr Hodinský (kvarta) a v kategorii D Jan Procházka (S) z oktávy. Vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast. Kompletní výsledková listina bude zveřejněna na nástěnce v učebně zeměpisu.

Příspěvek SPGŽ na rok 2019

Vážení rodiče, od 1. ledna 2019 je již možno hradit příspěvek SPGŽ na rok 2019. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Příspěvek SPGŽ na rok 2019

 

Den otevřených dveří

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace srdečně zve všechny zájemce o studium, jejich rodiče a ostatní veřejnost na den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 13.00 hod. do 18.00 hod. v prostorách školy. Informativní schůzka pro zájemce o studium a jejich rodiče s vedením školy  se uskuteční v 16.00 hod. v učebně matematiky.

Hovorové hodiny

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na hovorové hodiny, které se uskuteční dne 10. 1. 2019 od 16.30 hod. do 18.00 hod. Během hovorových hodin můžete individuálně konzultovat s jednotlivými vyučujícími prospěch a chování žáků.