Ředitelství

Volby do školské rady

19. 9. 2017 se uskuteční volby do školské rady za členy, kterým skončilo volební období:

Vyhlášení voleb do školské rady

Ve stanoveném termínu se do voleb na další tříleté období přihlásili celkem 4 kandidáti. Kandidáty jsou za pedagogické zaměstnance Mgr. Dana Pauková a Mgr. Hana Stravová, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Doc. Mgr. Petr Francán a Markéta Pospíšilová.

Kandidátka bude k dispozici také v kanceláři: Seznam kandidátů do školské rady – září 2017

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2016/2017

Výsledky vzdělávání podle ročníků a předmětů za školní rok 2016/2017 najdete zde: Klasifikace žáků

Výběrové zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2016-2017

Česká školní inspekce uskutečnila během uplynulého školního roku dvakrát výběrové zjišťování výsledků žáků. V prvním pololetí byla testována septima, ve druhém kvarta. Výsledky najdete zde:  Výběrové zjišťování výsledků žáků ČŠI ve školním roce 2016-2017

Soutěž o největší zlepšení prospěchu

Každoročně se na naší škole vyhodnocuje soutěž „O největší zlepšení prospěchu“. Měla by motivovat žáky k lepšímu přístupu ke studiu. Výsledky za školní rok 2016/2017 najdete zde: Soutěž o největší zlepšení prospěchu

 

Vyhlášení výsledků „Projektu podpory přírodovědných předmětů“

18. června 2017 se na židlochovickém zámku za přítomnosti starosty města uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků Projektu podpory přírodovědných předmětů. Informace o projektu, pravidlech a výsledky za školní rok 2016/2017 najdete zde:

Projekt podpory přírodovědných předmětů na Gymnáziu Židlochovice

Projekt Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů

Gymnázium Židlochovice se zapojilo do programu ERASMUS+. Čtyři naši učitelé tak mohou strávit část svého volna o prázdninách intenzivními  jazykově-metodickými kurzy ve Velké Británii, Irsku a Maltě.

Více zde: Projekt Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů

Stavební úpravy venkovních prostor gymnázia

Na začátku prázdnin byly zahájeny další práce na úpravě školního areálu. Více zde: Stavební úpravy venkovních prostor gymnázia

Seznam pomůcek pro školní rok 2017/2018

Zde najdete seznamy pomůcek (učebnice, sešity a další) pro jednotlivé ročníky, které budou potřebovat žáci v novém školním roce:   Pomůcky do primy až oktávy

Doporučení:   Nenechávejte nákupy na konec prázdnin nebo začátek školního roku.

Co není v seznamech uvedeno, dostanou žáci zapůjčeno od školy.

3. místo v krajském kole Biologické olympiády

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády, kat. D. Naši školu a okres reprezentovala vítězka okresního kola Andrea Sedláková. Mezi 30 účastníky obsadila velmi pěkné 3. místo. Studentce sekundy děkujeme za výbornou reprezentaci a přejeme další úspěchy. Celostátní kolo se v této kategorii ještě nekoná.

3. místo v celostátním kole Olympiády ve francouzském jazyce

V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnilo celostátní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naše studentka kvarty Barbora Bukovinová obsadila 3. místo. Za tuto vynikající reprezentaci školy Barče gratulujeme a Mgr. Miroslavě Nechvílové děkujeme za kvalitní výuku, organizaci a přípravu na soutěž. Více zde: Celostátní kolo – Olympiáda ve francouzském jazyce