Ředitelství

Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice

Vážení rodiče a přátelé školy, v  současné době pracuje vedení SPGŽ ve složení: Vedení SPGŽ

O výši příspěvku a faktech o činnosti SPGŽ jste byli informováni již před Vánoci: Příspěvek SPGŽ

Číslo účtu SPGŽ je: 2022917329/0800. Při odeslání příspěvku (500, Kč na žáka) uveďte třídu a jméno žáka ve zprávě pro příjemce. Přístup k transparetnímu účtu zde: Transparentní účet

V pátek 16. 2. 2018 se uskuteční 19. školní ples: Pozvánka na ples

Informace o 19. plesu Gymnázia Židlochovice

Vánoční besídka

Také letos se uskutečnila poslední den před vánočními prázdninami vánoční besídka. Děkujeme Sokolu Židlochovice za možnost využít kulturní sál na vlastní besídku a zkoušku. Více zde: Vánoční besídka

Profilové maturitní zkoušky

Informace o maturitní profilové zkoušce a termínech:Profilová část maturitní zkoušky

Více pak najdete ve složce Maturity.

Pracovní místo školníka

Gymnázium Židlochovice hledá školníka na poloviční úvazek. Informace: Pracovní místo školníka

Den otevřených dveří

V úterý 30. ledna 2018 se uskuteční Den otevřených dveří. Více zde: Den otevřených dveří

Informace k přijímacímu řízení

Do 1. března 2018 je třeba odevzdat přihlášku do primy: Přihláška

Informace o přijímacím řízení do primy najdete zde: Organizace přijímacích zkoušekKritéria přijímacího řízení.

Stužkovací večírek

Koncem listopadu se uskutečnil stužkovací večírek studentů oktávy. V příjemném prostředí restaurace Lumbarda ve Vojkovicích ostužkovala budoucí maturanty třídní učitelka Mgr. Dana Pauková. Oktáva 2017/2018: Stužkovací ples

Prodloužená sexty

Tak jako každým rokem se studenti sexty zúčastňují tanečních kurzů: Prodloužená 2017

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlásil volby do školské rady za členy, kterým skončí volební období: Vyhlášení voleb do školské rady dne 13. 2. 2018

Den otevřených dveří

Ředitelství škole děkuje všem učitelům a žákům, kteří pomáhali při Dnu otevřených dveří v úterý 5. 12. 2017. Další hosty zveme na druhý termín v lednu (úterý 30. 1. 2017).