Ředitelství

Zájezd do Paříže

V pátek 4. 5. 2018 se vrátilo 40 našich žáků z Francie. Navštívili tentokrát zejména Paříž. Všem bych chtěl vyslovit pochvalu za výborné chování během zájezdu. Děkuji vyučujícím Mgr. Dagmar Novákové, Mgr. Zuzaně Mezulianikové za velmi dobrý dozor při akci. Nejvíc poděkování patří Mgr. Miroslavě Nechvílové, která zájezd zorganizovala. Jsem rád, že si toho jsou žáci vědomi a dnes o velké přestávce ji to dali zcela jasně najevo! Více najdete zde: Paříž 2018

Děkujeme všem, kteří podpořili svými knihami České centrum v Paříži: Poděkovaní za knihy pro České centrum v Paříži

Na závěr patří velké poděkování sponzorům, kteří na tuto akci přispěli: Ing. Martina Procházková, ekonomické a daňové poradenství – Pohořelice, Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, manželé Ing. Ivo  Chromý, Ph.D. a Ing. Andrea Chromá, Ph.D.  – Rajhrad, Ing. Jan Kuchař – Modřice.

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel školy

Cvičení Integrovaného záchranného systému

Ve středu 18. 4. 2018 se ve škole uskutečnilo Cvičení IZS. První dvě hodiny žáci a učitelé vyslechly prezentaci Policie ČR o chování v případě napadení ozbrojeným útočníkem. Poté z venkovních prostorů školy sledovali vlastní cvičení. Více zde: Cvičení prověřilo řeseni krizové situace

Žák školy získal Cenu Učené společnosti ČR

Žák oktávy Jan Hroudný získal Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „Středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů ČR pro rok 2018. Během studia dosahoval výborných výsledků v soutěžích a vypracoval 4 odborné práce z historie zejména Židlochovic a okolí. Děkujeme.  Pozvánka na slavnostní příležitost

 

Postup do celostátního kola v zeměpisné olympiádě

28. března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Výborně si vedl  Petr Hodinský. Po dějepisné olympiádě je to letos jeho druhý postup do celostátního kola. Informace: Krajské kolo zeměpisné olympiády

Postup do celostátního kola v soutěži Eurorebus

V neděli 8. 4. 2018 se 18 našich žáků zúčastnilo krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus. Děkujeme všem za výbornou reprezentaci. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole. Více zde: Eurorebus 2018

3. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce

Ve středu 21. 3. 2018 se zúčastnila naše žákyně Barbora Bukovinová krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce. Barboře děkujeme za výborné umístění a reprezentaci školy, poděkování patří také Mgr. Nechvílové za kvalitní výuku a přípravu na soutěž. Více zde: Krajské kolo Soutěže ve francouzštině

Sbírka českých knih pro knihovnu českého centra v Paříži

Mgr. Miroslava Nechvílová se na veřejnost obrací s prosbou o sbírku českých knih pro knihovnu Českého centra v Paříži, které se specializuje na výuku českého jazyka a propagaci české kultury ve Francii. Více zde: Sbírka českých knih pro knihovnu českého centra v Paříži

19. ples Gymnázia Židlochovice

16. února 2018 se uskutečnil 19. školní ples: Školní ples

Děkujeme všem, kteří přispěli dary do tomboly: Seznam dárců

Informace o školské radě

Členy školské rady (funkční období – 3 roky) se stali od 19. 2. 2018:  MUDr. Jiří Ventruba CSc. (zákonní zástupci a zletilí žáci) a Mgr. Lucie Pazderská (pedagogičtí zaměstnanci).  Následující jednání školské rady se uskuteční 1. 3. 2018.

Informace k přijímacímu řízení

Zde jsou výsledky přijímacích zkoušek do primy 2018/2019:  Pořadí

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si mohou zákonní zástupci osobně vyzvednout v pátek 4. 5. 2018 od 7.00 do 15.00 hodin. V pondělí 7. 5. 2018 budou rozhodnutí o nepřijetí odeslány poštou do vlastních rukou. Více zde: Informace o předání rozhodnutí

Vzor odvolání pro zákonné zástupce žáků, kteří se umístili těsně pod hranicí přijetí a chtěli by využít případná uvolněná místa: Vzor odvolání

Byli bychom rádi, kdyby nás rodiče žáků, kteří odevzdali zápisový lístek na jinou školu, elektronicky informovali. Usnadní nám to další postup. Úvodní schůzka rodičů nové primy se uskuteční v úterý 12. 6. 2018 v 16.00 hodin.

Žáci 9. tříd základních školy mohli vykonat zkoušky k přijetí do vyššího ročníku (kvinty). Výsledky zde: Výsledky zkoušek do kvinty

Do kvinty budou přijati nejméně dva žáci. Pokud se uvolní místa,  nabídneme přijetí dalším žákům podle pořadí.Termín odevzdání zápisového lístku je do 15. 5. 2018. Pokud bude možné přijmout více žáků, budou zákonní zástupcí uchazečů na tuto skutečnost upozorněni na webu i telefonicky.