Ředitelství

19. ples Gymnázia Židlochovice

16. února 2018 se uskutečnil 19. školní ples: Školní ples

Děkujeme všem, kteří přispěli dary do tomboly: Seznam dárců

Informace o školské radě

Členy školské rady (funkční období – 3 roky) se stali od 19. 2. 2018:  MUDr. Jiří Ventruba CSc. (zákonní zástupci a zletilí žáci) a Mgr. Lucie Pazderská (pedagogičtí zaměstnanci).  Následující jednání školské rady se uskuteční 1. 3. 2018.

Informace k přijímacímu řízení

Do 1. března 2018 je třeba odevzdat přihlášku do primy: Přihláška

Přihlášky je možné odevzdávat osobně v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin nebo je zaslat doporučeně poštou.

Informace o přijímacím řízení do primy najdete zde: Organizace přijímacích zkoušekKritéria přijímacího řízení

Žáci 9. tříd základních škol mají možnost přihlásit se k přijetí do vyššího ročníku: Přijímání do vyššího ročníku – kvinta

Pracovní místo školníka

Gymnázium Židlochovice hledá školníka na poloviční úvazek. Informace: Pracovní místo školníka

Týdenní pobyt v Paříži

V květnu 2018 Mgr. Nechvílová organizuje pro naše studenty, kteří se učí francouzštinu, týdenní pobyt v Paříži. Informace o této akci a žádost o její případné sponzorování najdete zde: Týdenní pobyt ve Francii

Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice

Vážení rodiče a přátelé školy, v  současné době pracuje vedení SPGŽ ve složení: Vedení SPGŽ

O výši příspěvku a faktech o činnosti SPGŽ jste byli informováni již před Vánoci: Příspěvek SPGŽ

Číslo účtu SPGŽ je: 2022917329/0800. Při odeslání příspěvku (500, Kč na žáka) uveďte třídu a jméno žáka ve zprávě pro příjemce. Přístup k transparetnímu účtu zde: Transparentní účet

V pátek 16. 2. 2018 se uskuteční 19. školní ples: Pozvánka na ples

Informace o 19. plesu Gymnázia Židlochovice

Vánoční besídka

Také letos se uskutečnila poslední den před vánočními prázdninami vánoční besídka. Děkujeme Sokolu Židlochovice za možnost využít kulturní sál na vlastní besídku a zkoušku. Více zde: Vánoční besídka

Profilové maturitní zkoušky

Informace o maturitní profilové zkoušce a termínech:Profilová část maturitní zkoušky

Více pak najdete ve složce Maturity.

Stužkovací večírek

Koncem listopadu se uskutečnil stužkovací večírek studentů oktávy. V příjemném prostředí restaurace Lumbarda ve Vojkovicích ostužkovala budoucí maturanty třídní učitelka Mgr. Dana Pauková. Oktáva 2017/2018: Stužkovací večírek

Prodloužená sexty

Tak jako každým rokem se studenti sexty zúčastňují tanečních kurzů: Prodloužená 2017