Ředitelství

Dny otevřených dveří

Veškerou veřejnost zveme na Dny otevřených dveří:Dny otevřených dveří

Minimální preventivní program

Škola má zpracovaný minimální preventivní program: MPP 2017/2018.  Preventistkou rizikových jevů je Mgr. Pauková. V případě potřeby je možné se na ni kdykoliv obrátit.

Hudební soutěž

Po několika letech se opět uskuteční na naší škole hudební soutěž. Řada našich studentů je hodně šikovných i v této oblasti. Zvažte účast: Hudební soutěž

Žákovská rada

Již řadu roků pracuje ve škole žákovská rada. Termíny a četnost jednání vlastní rady záleží pouze na členech samotných. S vedením školy, výchovnou poradkyní a nově i metodičkou prevence rizikových jevů se mohou členové scházet na schůzce, která se bude vždy konat první pondělí v měsíci v 7.30 hodin. Tyto schůzky jsou přístupné všem žákům, učitelům i veřejnosti. S akutními záležitostmi se však mohou na vedení obrátit i kdykoliv jindy. Složení žákovské rady pro školní rok 2017/2018: Zástupci tříd v žákovské radě

Ročníkové práce

Také v letošním školním roce vypracovávají naši studenti sexty a septimy ročníkové práce. V březnu 2018 je budou obhajovat. Nejlepší práce mohou být doporučeny do okresního kola Středoškolské odborné činnosti. Seznam ročníkových prací: Seznam ročníkových prací 2017-2018.

Zvláštní cena v soutěži studentských ekologických prací

První velký úspěch v soutěžích v letošním školním roce zaznamenala naše studentka oktávy Helena Marie-Anna Szostková. Získala zvláštní cenu za svou práci Třídění odpadu. Více najdete zde: Úspěch v soutěži ekologických prací

Platnost karet ISIC

Informace o prodloužení platnosti ISIC karet nebo o přihlašování se o nový průkaz zde: Platnost studentských identifikacnich karet ISIC

Žákovská rada

Také letos bude ve škole působit žákovská rada (resp. žákovský parlament). Každou třídu zde budou zastupovat dva žáci. Jednání členů rady je vyloženě v pravomoci členů rady (termíny atd.), vedení školy ani učitelé do toho nebudou zasahovat. Schůzka vedení školy (ředitel, zástupkyně ředitele školy, výchovná poradkyně a metodička prevence rizikového chování) se členy žákovské rady se uskuteční vždy první pondělí v měsíci od 7.30 hodin. Tato jednání jsou přístupná všem žákům, učitelům i veřejnosti.

Složení žákovské rady ve školním roce 2017/2018:Zvolení zástupci ve školské radě 2017/2018

Volby do školské rady

V úterý 19. 9. 2017 se uskutečnily volby do školské rady za členy, kterým skončilo volební období.

Výsledky najdete zde: Volby do ŠR 2017

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2016/2017

Výsledky vzdělávání podle ročníků a předmětů za školní rok 2016/2017 najdete zde: Klasifikace žáků