Ředitelství

Týdenní pobyt v Paříži

V květnu 2018 Mgr. Nechvílová organizuje pro naše studenty, kteří se učí francouzštinu, týdenní pobyt v Paříži. Informace o této akci a žádost o její případné sponzorování najdete zde: Týdenní pobyt ve Francii

Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice

Vážení rodiče a přátelé školy, v  současné době pracuje vedení SPGŽ ve složení: Vedení SPGŽ

O výši příspěvku a faktech o činnosti SPGŽ jste byli informováni již před Vánoci: Příspěvek SPGŽ

Číslo účtu SPGŽ je: 2022917329/0800. Při odeslání příspěvku (500, Kč na žáka) uveďte třídu a jméno žáka ve zprávě pro příjemce. Přístup k transparetnímu účtu zde: Transparentní účet

V pátek 16. 2. 2018 se uskuteční 19. školní ples: Pozvánka na ples

Informace o 19. plesu Gymnázia Židlochovice

Vánoční besídka

Také letos se uskutečnila poslední den před vánočními prázdninami vánoční besídka. Děkujeme Sokolu Židlochovice za možnost využít kulturní sál na vlastní besídku a zkoušku. Více zde: Vánoční besídka

Profilové maturitní zkoušky

Informace o maturitní profilové zkoušce a termínech:Profilová část maturitní zkoušky

Více pak najdete ve složce Maturity.

Stužkovací večírek

Koncem listopadu se uskutečnil stužkovací večírek studentů oktávy. V příjemném prostředí restaurace Lumbarda ve Vojkovicích ostužkovala budoucí maturanty třídní učitelka Mgr. Dana Pauková. Oktáva 2017/2018: Stužkovací večírek

Prodloužená sexty

Tak jako každým rokem se studenti sexty zúčastňují tanečních kurzů: Prodloužená 2017

Mikuláš

Také letos na naši školu nezapomněl Mikuláš a čerti s andělem.  Foto zde: Mikuláš

Poděkování žákům

Ředitelství školy děkuje následujícím žákům za nalezení balíčku se zdravotními potřebami včetně dokumentace a rychlé dodání majiteli: Petr Dvorník, Milena Moudrá, Vendula Blumajerová (všichni tercie) a Zuzana Vítková (sekunda). Děkuje také majitel.

Rekonstrukce venkovních prostor

Od 1. července probíhala úprava  vnějších prostor gymnázia. V současné době je vše provedeno: Rekonstrukce areálu Gymnázia Židlochovice – 2. etapa

Učíme se s odborníky

Na Gymnáziu Židlochovice od září běží projekt s názvem „Učíme se s odborníky“ z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe v rámci jednotlivých předmětů. Na naší škole se konkrétně jedná o výuku s francouzským rodilým mluvčím a o výuku informatiky a výpočetní techniky s odborníkem na programování předmětů. Více zde: Učíme se s odborníky