Ředitelství

Maturitní zkoušky 2017

V pátek 19. 5. 2017 skončily na naší škole závěrečné maturitní zkoušky. Více zde: Zhodnocení maturitních zkoušek 2017

Přijímací řízení do primy 2017/2018 ukončeno

19. května obdržela škola výsledky zkoušky v náhradním termínu a mohla tím uzavřít přijímací řízení do primy 2017/2018.

Výsledky přijímacích zkoušek po řádném i náhradním termínu: Výsledky přijímacich zkoušek po náhradnim termínu

Celkové shrnutí přijímacího řízení najdete zde: Informace o přijímacím řízení do primy 2017/2018

Úvodní schůzka rodičů nově přijatých žáků se uskuteční v úterý 13. 6. 2017 v 16.00 hodin. Ještě před touto schůzkou budou rodičům zaslány (na e-maily uvedené v přihláškách ke studiu) podrobnosti o adaptačním pobytu na začátku školního roku.

Dvoudenní poznávací zájezd do Berchtesgadenu a Salzburgu

Informace zde.

Poděkování od VUT Brno

Gymnázium Židlochovice obdrželo dopis od rektora VUT, v němž zmiňuje naši školu.  Text včetně přílohy najdete zde:    Dopis od rektora VUT Brno

1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády

Další pěkný úspěch v soutěžích zaznamenal žák tercie Michael Procházka. Zvítězil v okresním kole Fyzikální olympiády. Zaslouží si poděkování za výbornou reprezentaci školy, stejně jako paní učitelky Mgr. Stravová a Mgr. Pauková za přípravu a organizaci této soutěže. Také ostatní žáci se umístili velmi dobře. Více zde: Okresní kolo Fyzikální olympiády, kat. E a F

1. místo v krajském kole Konverzace ve francouzštině

Ve středu 29. 3. 2017 se uskutečnilo krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. 1. místo obsadila Barbora Bukovinová. Přejeme Báře hodně úspěchů v celostátním kole. Děkujeme také Mgr. Miroslavě Nechvílové za přípravu a organizaci soutěže.  Více zde: Krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Poděkování za sponzorské dary

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace a Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, z. s. děkují níže uvedeným firmám za sponzorské dary v období září – prosinec 2016:

Lesy České republiky s.p., Lesní závod Židlochovice

Papírny Moudrý s r.o., Židlochovice

Létal Transport s.r.o., Vojkovice

Ing. Martina Procházková, ekonomické a daňové poradenství, Pohořelice

Rotatechnology, s.r.o., Židlochovice

Rekonstrukce venkovních prostor gymnázia

Od července do října se uskutečnila částečná rekonstrukce školního dvora a zahrady. Více zde:   Rekonstrukce venkovních prostor Gymnázia Židlochovice – web

Uplatnění absolventů 2016

Veřejnost se často zajímá o uplatnění absolventů školy. Zjistit se to dá pouze na základě ochoty absolventů tyto informace gymnáziu poskytnout. Na naší škole se to paní výchovná poradkyně snaží každým rokem zjistit. V příloze najdete počty našich absolventů u jednotlivých vysokých škol. Jsou to školy, kam absolventi nastoupili přímo po maturitě. U maturantů 2016 byl zaznamenán rekordní zájem o technické a přírodovědné předměty: Uplatnění absolventů Gymnázia Židlochovice 2016

Výměnný pobyt v LYCÉE FOLLEREAU ve francouzském Belfortu

Od 12. do 19. 10. 2016 navštívilo 23 žáků a 2 učitelé naší školy Francii. Oplatili tak dubnovou návštěvu francouzských studentů u nás. Více zde: NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY LYCÉE FOLLEREAU VE FRANCOUZSKÉM BELFORTU