Ředitelství

Organizace prvního týdne výuky

V termínu od 4. do 7. září bude pro žáky všech ročníků v důsledku probíhající rekonstrukce zkrácena výuka. Žáci budou ve škole přítomni od první do čtvrté vyučovací hodiny.

První školní den

Školní rok 2018/2019 bude zahájen dne 3. září. Všichni žáci se dostaví do školy v 8.00 hod a proběhne pouze přivítání do nového školního roku s ukončením nejpozději v 9.00 hod.

Smutné oznámení

S lítostí a smutkem oznamujeme, že dne 8. 8. 2018 zemřel dlouholetý ředitel gymnázia a kolega pan RNDr. Jiří Kubeš.  Mnohokrát děkujeme za vše, co pro školu a všechny její zaměstnance i studenty vykonal.

Zájezd do Paříže

V pátek 4. 5. 2018 se vrátilo 40 našich žáků z Francie. Navštívili tentokrát zejména Paříž. Všem bych chtěl vyslovit pochvalu za výborné chování během zájezdu. Děkuji vyučujícím Mgr. Dagmar Novákové, Mgr. Zuzaně Mezulianikové za velmi dobrý dozor při akci. Nejvíc poděkování patří Mgr. Miroslavě Nechvílové, která zájezd zorganizovala. Jsem rád, že si toho jsou žáci vědomi a dnes o velké přestávce ji to dali zcela jasně najevo! Více najdete zde: Paříž 2018

Děkujeme všem, kteří podpořili svými knihami České centrum v Paříži: Poděkovaní za knihy pro České centrum v Paříži

Na závěr patří velké poděkování sponzorům, kteří na tuto akci přispěli: Ing. Martina Procházková, ekonomické a daňové poradenství – Pohořelice, Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, manželé Ing. Ivo  Chromý, Ph.D. a Ing. Andrea Chromá, Ph.D.  – Rajhrad, Ing. Jan Kuchař – Modřice.

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel školy

Cvičení Integrovaného záchranného systému

Ve středu 18. 4. 2018 se ve škole uskutečnilo Cvičení IZS. První dvě hodiny žáci a učitelé vyslechli prezentaci Policie ČR o chování v případě napadení ozbrojeným útočníkem. Poté z venkovních prostorů školy sledovali vlastní cvičení. Více zde: Cvičení prověřilo řeseni krizové situace

Žák školy získal Cenu Učené společnosti ČR

Žák oktávy Jan Hroudný získal Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „Středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů ČR pro rok 2018. Během studia dosahoval výborných výsledků v soutěžích a vypracoval 4 odborné práce z historie zejména Židlochovic a okolí. Děkujeme.  Pozvánka na slavnostní příležitost

 

Postup do celostátního kola v zeměpisné olympiádě

28. března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Výborně si vedl  Petr Hodinský. Po dějepisné olympiádě je to letos jeho druhý postup do celostátního kola. Informace: Krajské kolo zeměpisné olympiády

Postup do celostátního kola v soutěži Eurorebus

V neděli 8. 4. 2018 se 18 našich žáků zúčastnilo krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus. Děkujeme všem za výbornou reprezentaci. Postupujícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole. Více zde: Eurorebus 2018

3. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce

Ve středu 21. 3. 2018 se zúčastnila naše žákyně Barbora Bukovinová krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce. Barboře děkujeme za výborné umístění a reprezentaci školy, poděkování patří také Mgr. Nechvílové za kvalitní výuku a přípravu na soutěž. Více zde: Krajské kolo Soutěže ve francouzštině

Sbírka českých knih pro knihovnu českého centra v Paříži

Mgr. Miroslava Nechvílová se na veřejnost obrací s prosbou o sbírku českých knih pro knihovnu Českého centra v Paříži, které se specializuje na výuku českého jazyka a propagaci české kultury ve Francii. Více zde: Sbírka českých knih pro knihovnu českého centra v Paříži