Ředitelství

Mikuláš

Také letos na naši školu nezapomněl Mikuláš a čerti s andělem.  Foto zde: Mikuláš

Dny otevřených dveří

Veškerou veřejnost zveme na Dny otevřených dveří:Dny otevřených dveří

Informace o průběhu příjmacího řízení majdete zde: Organizace přijímacích zkoušek do primy 2018

Kritéría zde: Kritéria přijímacího řízení 2018/2019

Poděkování žákům

Ředitelství školy děkuje následujícím žákům za nalezení balíčku se zdravotními potřebami včetně dokumentace a rychlé dodání majiteli: Petr Dvorník, Milena Moudrá, Vendula Blumajerová (všichni tercie) a Zuzana Vítková (sekunda). Děkuje také majitel.

Rekonstrukce venkovních prostor

Od 1. července probíhala úprava  vnějších prostor gymnázia. V současné době je vše provedeno: Rekonstrukce areálu Gymnázia Židlochovice – 2. etapa

Učíme se s odborníky

Na Gymnáziu Židlochovice od září běží projekt s názvem „Učíme se s odborníky“ z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků a odborníků z praxe v rámci jednotlivých předmětů. Na naší škole se konkrétně jedná o výuku s francouzským rodilým mluvčím a o výuku informatiky a výpočetní techniky s odborníkem na programování předmětů. Více zde: Učíme se s odborníky

Taneční kurzy sexty

V úterý 21. 11. 2017 měla naše sexta prodlouženou: Taneční sexty – prodloužená

Hudební soutěž

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se uskutečnila hudební soutěž pro žáky naší školy. Poděkování patří všem účastníkům a porotě. Zejména pak Mgr. Otýpkové za organizaci soutěže a sehnání sponzorských darů od firmy YTONG, a.s. Výkony všech účastníků byly na hodně vysoké úrovni. Výsledky zde:Hudební soutěž

Minimální preventivní program

Škola má zpracovaný minimální preventivní program: MPP 2017/2018.  Preventistkou rizikových jevů je Mgr. Pauková. V případě potřeby je možné se na ni kdykoliv obrátit.

Hudební soutěž

Po několika letech se opět uskuteční na naší škole hudební soutěž. Řada našich studentů je hodně šikovných i v této oblasti. Zvažte účast: Hudební soutěž

Žákovská rada

Již řadu roků pracuje ve škole žákovská rada. Termíny a četnost jednání vlastní rady záleží pouze na členech samotných. S vedením školy, výchovnou poradkyní a nově i metodičkou prevence rizikových jevů se mohou členové scházet na schůzce, která se bude vždy konat první pondělí v měsíci v 7.30 hodin. Tyto schůzky jsou přístupné všem žákům, učitelům i veřejnosti. S akutními záležitostmi se však mohou na vedení obrátit i kdykoliv jindy. Složení žákovské rady pro školní rok 2017/2018: Zástupci tříd v žákovské radě