Ředitelství

Hovorové hodiny

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na hovorové hodiny, které se uskuteční dne 10. 1. 2019 od 16.30 hod. do 18.00 hod. Během hovorových hodin můžete individuálně konzultovat s jednotlivými vyučujícími prospěch a chování žáků.

Vánoční besídka

Poslední školní den před Vánocemi v pátek 21. 12. 2018 se bude v sokolovně od 9 hod. konat vánoční besídka. Všichni jsou srdečně zváni a těšit se můžete na vystoupení tříd i jednotlivců. Krásné Vánoce!

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

přijměte prosím pozvání na třídní schůzky, které se budou konat dne 22. 11. 2018 od 16.00 hod. do 18.00 hod. Po setkání s třídními učiteli se samozřejmě můžete informovat i u ostatních učitelů. V rámci třídních schůzek proběhne také od 17.00 hod. schůzka Shromáždění delegátů Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice.

Exkurze na PřF MU

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity

Ve čtvrtek 1. listopadu se vybraní žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze na Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pro žáky byl připraven velmi pestrý program. Nejdříve se studenti dozvěděli informace o studiu a přijímacím řízení, dále pro ně byla připravena vzorová přednáška na téma vulkanismus jako přírodní hrozba a praktické cvičení na stejné téma. Program pokračoval prohlídkou areálu fakulty. Studenti navštívili mapovnu, prošli se geoparkem u fakulty a celá exkurze byla zakončena v knihovně.
Jménem školy všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci v průběhu celé akce a RNDr. Vladimíru Herberovi, CSc. z Geografického ústavu za přípravu programu.
Kateřina Žáková

exkurze-na-prirodovedeckou-fakultu-masarykovy-university

Stravování

Stravování žáků bude ve školním roce 2018/2019 zabezpečeno školní jídelnou ZŠ Židlochovice. Bližší informace pro registraci:

http://www.zszidlochovice.cz/skolni-jidelna/

Organizace prvního týdne výuky

V termínu od 4. do 7. září bude pro žáky všech ročníků v důsledku probíhající rekonstrukce zkrácena výuka. Žáci budou ve škole přítomni od první do čtvrté vyučovací hodiny.

První školní den

Školní rok 2018/2019 bude zahájen dne 3. září. Všichni žáci se dostaví do školy v 8.00 hod a proběhne pouze přivítání do nového školního roku s ukončením nejpozději v 9.00 hod.

Smutné oznámení

S lítostí a smutkem oznamujeme, že dne 8. 8. 2018 zemřel dlouholetý ředitel gymnázia a kolega pan RNDr. Jiří Kubeš.  Mnohokrát děkujeme za vše, co pro školu a všechny její zaměstnance i studenty vykonal.

Zájezd do Paříže

V pátek 4. 5. 2018 se vrátilo 40 našich žáků z Francie. Navštívili tentokrát zejména Paříž. Všem bych chtěl vyslovit pochvalu za výborné chování během zájezdu. Děkuji vyučujícím Mgr. Dagmar Novákové, Mgr. Zuzaně Mezulianikové za velmi dobrý dozor při akci. Nejvíc poděkování patří Mgr. Miroslavě Nechvílové, která zájezd zorganizovala. Jsem rád, že si toho jsou žáci vědomi a dnes o velké přestávce ji to dali zcela jasně najevo! Více najdete zde: Paříž 2018

Děkujeme všem, kteří podpořili svými knihami České centrum v Paříži: Poděkovaní za knihy pro České centrum v Paříži

Na závěr patří velké poděkování sponzorům, kteří na tuto akci přispěli: Ing. Martina Procházková, ekonomické a daňové poradenství – Pohořelice, Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, manželé Ing. Ivo  Chromý, Ph.D. a Ing. Andrea Chromá, Ph.D.  – Rajhrad, Ing. Jan Kuchař – Modřice.

RNDr. Jiří Kubeš, ředitel školy

Cvičení Integrovaného záchranného systému

Ve středu 18. 4. 2018 se ve škole uskutečnilo Cvičení IZS. První dvě hodiny žáci a učitelé vyslechli prezentaci Policie ČR o chování v případě napadení ozbrojeným útočníkem. Poté z venkovních prostorů školy sledovali vlastní cvičení. Více zde: Cvičení prověřilo řeseni krizové situace