Volby do školské rady

19. 9. 2017 se uskuteční volby do školské rady za členy, kterým skončilo volební období:

Vyhlášení voleb do školské rady

Ve stanoveném termínu se do voleb na další tříleté období přihlásili celkem 4 kandidáti. Kandidáty jsou za pedagogické zaměstnance Mgr. Dana Pauková a Mgr. Hana Stravová, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Doc. Mgr. Petr Francán a Markéta Pospíšilová.

Kandidátka bude k dispozici také v kanceláři: Seznam kandidátů do školské rady – září 2017