Minimální preventivní program

Škola má zpracovaný minimální preventivní program: MPP 2017/2018.  Preventistkou rizikových jevů je Mgr. Pauková. V případě potřeby je možné se na ni kdykoliv obrátit.