Základní informace k ročníkové práci 2017 – 2018

Termín odevzdání ročníkové práce v elektronické podobě vedoucímu práce, oponentovi a řediteli školy je 9. 2. 2018. Více na: Ročníkové práce 2017 – 2018