Termín školního SOČ – 15. 2. 2018

Více o SOČ na MOODLE v kurzu SOČ.