Celostátní kolo Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu

Ve dnech 22. – 23. listopadu se Jan Hroudný, Jan Procházka z Holasic a Jan Procházka ze Syrovic zúčastnili celostátního kola Dějepisné soutěže. Více na: Cheb