Informace k přijímacímu řízení

Do 1. března 2018 je třeba odevzdat přihlášku do primy: Přihláška

Informace o přijímacím řízení do primy najdete zde: Organizace přijímacích zkoušekKritéria přijímacího řízení

Žáci 9. tříd základních škol mají možnost přihlásit se k přijetí do vyššího ročníku: Přijímání do vyššího ročníku – kvinta