Petr Hodinský postoupil do celostátního kola Dějepisné olympiády

Dějepisná olympiáda