Postup do celostátního kola v zeměpisné olympiádě

28. března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády. Výborně si vedl  Petr Hodinský. Po dějepisné olympiádě je to letos jeho druhý postup do celostátního kola. Informace: Krajské kolo zeměpisné olympiády