Férová snídaně

V sobotu 12. 5. 2018 pro běhla v zahradě naší školy férová snídaně. Podrobnosti zde:  fairbreakfast.