Vyhodnocení PPPP za školní rok 2017/18

V pátek 15. 6. budou v obřadní síni Městského úřadu v Židlochovicích předány dílčí ceny za měsíce březen až květen a předány ceny celkovým vítězům. Přehed oceněných: brezen_duben_kveten, celkove_vysledky