Organizace prvního týdne výuky

V termínu od 4. do 7. září bude pro žáky všech ročníků v důsledku probíhající rekonstrukce zkrácena výuka. Žáci budou ve škole přítomni od první do čtvrté vyučovací hodiny.