Exkurze oktávy do Mikulova

Ve čtvrtek 6. září 2018 se oktáva vydala na celodenní exkurzi do Mikulova. Cílem výpravy bylo upevnění a rozšíření znalostí ze zeměpisu a anglického jazyka v praxi.

Žáci postupně navštívili památkovou rezervaci v centru města, zahrnující mimo jiné barokní zámek, židovský hřbitov a vyhlídku na zřícenině Kozího hrádku, dále památkovou rezervaci na vrchu Turoldu s geoparkem a jeskyní, prošli přírodní rezervací Svatý kopeček k zatopenému lomu Janičův vrch, který má status přírodní památky. Na relativně malém prostoru tak měli možnost poznat způsoby ochrany přírody v ČR, typy chráněných území, rekultivaci krajiny po těžbě a zopakovat anglickou konverzační otázku, jaké zajímavé místo by doporučili turistům ze zahraničí k jednodenní návštěvě.