Studentské průkazy ISIC

Naše škola nabízí žákům mezinárodní studentské průkazy ISIC, které slouží k prokazování totožnosti, věku a statutu žáka. Výhodou školní karty je její každoročně obnovitelná platnost, a tedy zřetelně snížené náklady. Od začátku letošního školního roku je kartu možno použít i ve školní jídelně a u dopravců.

Cena za pořízení průkazu je 290 Kč, revalidační známka k ročnímu prodloužení platnosti stojí 180 Kč. Ztracený průkaz je možno nahradit duplikátem za poplatek 110 Kč.

Více všeobecných informací najdete na https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/.