Exkurze na PřF MU

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity

Ve čtvrtek 1. listopadu se vybraní žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze na Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pro žáky byl připraven velmi pestrý program. Nejdříve se studenti dozvěděli informace o studiu a přijímacím řízení, dále pro ně byla připravena vzorová přednáška na téma vulkanismus jako přírodní hrozba a praktické cvičení na stejné téma. Program pokračoval prohlídkou areálu fakulty. Studenti navštívili mapovnu, prošli se geoparkem u fakulty a celá exkurze byla zakončena v knihovně.
Jménem školy všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci v průběhu celé akce a RNDr. Vladimíru Herberovi, CSc. z Geografického ústavu za přípravu programu.
Kateřina Žáková

exkurze-na-prirodovedeckou-fakultu-masarykovy-university