Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví

Školní novináři a kvarta našeho gymnázia se zúčastnili projektu Měsíc filmu na školách. Více v článku Vojtěcha Kocmana ze sekundy zde.