Celostátní kolo Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu

Děkujeme za pěknou reprezentaci školy J. Procházkovi z Holasic, J. Procházkovi ze Syrovic a Jakubu Řehořovi.

Děkujeme městu Židlochovice za sponzorský dar organizátorovi soutěže. Více na:Dějepisná soutěž gymnázií