Petr Hodinský – první, Karolína Mikesková – třetí v okresním kole Dějepisné olympiády

Petru Hodinskému, Karolíně Mikeskové, Janě Scheerové gratulujeme k výborné reprezentaci školy.