Školní kolo recitační soutěže vyhrály ve svých kategoriích V. Hodinská a A. Foltýnová

Podrobnější výsledky.