Maturity

Školní seznam literárních děl k maturitě 2018

Společná část maturitní zkoušky:

Katalogy požadavků

Profilová část maturitní zkoušky 2018

Profilová maturitní zkouška z biologie 2018

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka 2018

Profilová maturitní zkouška z německého jazyka 2018

Profilová maturitní zkouška z fyziky 2018

Profilova maturitní zkouška z informatiky 2018

Profilová maturitní zkouška z dějepisu 2018

Profilová maturitní zkouška ze ZSV 2018

Profilová maturitní zkouška z chemie 2018

Profilová maturitní zkouška ze zeměpisu 2018

Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy 2018

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+

Platná legislativa

Školský zákon č. 561-2004 Sb. s účinností od 1. května 2015

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – Úplné znění účinné od 1. září 2015 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 214-2015 Sb.

Uplne zneni pokusne overovani MAT-PLUS_2017

Maturitní zkoušky v minulosti

Výsledky maturitních zkoušek 2016

Výsledky maturitních zkoušek 2015

Výsledky maturitních zkoušek 2014

Výsledky maturitních zkoušek 2013

Výsledky maturitních zkoušek 2012

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2016

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2015

Úspěch u státních maturit z matematiky 2016 – 1. místo v ČR

Úspěch u státních maturit z českého jazyka 2014 – 9. místo v ČR

Výsledky státních maturit v JMK – Lidové noviny 3. 11. 2012