Maturity

Vzhledem k epidemiologické situaci se maturitní zkouška uskuteční v náhradním režimu. O podrobnostech ředitel školy informuje studenty oktávy pomocí Bakalářů.

 

Časový rozpis písemné profilové části maturitní zkoušky 2020:

Časový rozpis písemné profilové části maturitní zkoušky 2020

Seznam témat, okruhů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020:

Seznam témat, okruhů profilové části maturitní zkoušky

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJaL ve školním roce 2019/2020:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky

Jmenování místopředsedů maturitní komise, zadavatelů a hodnotitelů pro společnou část maturitní zkoušky