Maturity

Organizace ústních MZ 16. – 19. 5. 2017

Organizace písemných MZ 2017

Společná část maturitní zkoušky:

Maturitní model 2017

Katalogy požadavků

Školní seznam literárních děl k maturitě 2017

Profilová část maturitní zkoušky 2017:

Profilová maturitní zkouška z ruského jazyka 2017

Profilová maturitní zkouška z německého jazyka 2017

Profilová maturitní zkouška z informatiky a výpočetní techniky 2017

Profilová maturitní zkouška z chemie 2017

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka 2017

Profilová maturitní zkouška z biologie 2017

Profilová maturitní zkouška z fyziky 2017

Profilová maturitní zkouška ze zeměpisu 2017

Profilová maturitní zkouška ze základů společenských věd 2017

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+

Platná legislativa

Školský zákon č. 561-2004 Sb. s účinností od 1. května 2015

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – Úplné znění účinné od 1. září 2015 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 214-2015 Sb.

Uplne zneni pokusne overovani MAT-PLUS_2017

Maturitní zkoušky v minulosti

Výsledky maturitních zkoušek 2016

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2016

Výsledky maturitních zkoušek 2015

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2015

Úspěch u státních maturit – Mf Dnes 5. 8. 2014

Výsledky maturitních zkoušek 2014

Výsledky maturitních zkoušek 2013

Výsledky maturitních zkoušek 2012

Výsledky státních maturit v JMK – Lidové noviny 3. 11. 2012