Maturity

Organizace ústních MZ 16. – 19. 5. 2017

Organizace písemných MZ 2017

Společná část maturitní zkoušky:

Maturitní model 2017

Katalogy požadavků

Školní seznam literárních děl k maturitě 2017

Profilová část maturitní zkoušky 2017:

Profilová maturitní zkouška z ruského jazyka 2017

Profilová maturitní zkouška z německého jazyka 2017

Profilová maturitní zkouška z informatiky a výpočetní techniky 2017

Profilová maturitní zkouška z chemie 2017

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka 2017

Profilová maturitní zkouška z biologie 2017

Profilová maturitní zkouška z fyziky 2017

Profilová maturitní zkouška ze zeměpisu 2017

Profilová maturitní zkouška ze základů společenských věd 2017

Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+

Platná legislativa

Školský zákon č. 561-2004 Sb. s účinností od 1. května 2015

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – Úplné znění účinné od 1. září 2015 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 214-2015 Sb.

Uplne zneni pokusne overovani MAT-PLUS_2017

Maturitní zkoušky v minulosti

Výsledky maturitních zkoušek 2016

Výsledky maturitních zkoušek 2015

Výsledky maturitních zkoušek 2014

Výsledky maturitních zkoušek 2013

Výsledky maturitních zkoušek 2012

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2016

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2015

Úspěch u státních maturit z matematiky 2016 – 1. místo v ČR

Úspěch u státních maturit z českého jazyka 2014 – 9. místo v ČR

Výsledky státních maturit v JMK – Lidové noviny 3. 11. 2012