Přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení do primy 2017/2018:

Nový tiskopis přihlášky ke studiu

Organizace přijímacích zkoušek na Gymnáziu Židlochovice do primy 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení do primy 2017/2018

Doplňovací přijímací řízení do kvinty 2017/2018:

Výsledky doplňovacích přijímacích zkoušek do kvinty 2017

Doplňovací přijímací řízení do kvinty 2017/2018

Kritéria doplňovacího přijímacího řízení 2017/2018

Test z českého jazyka 2016

Test z matematiky 2016

Test z anglického jazyka 2016

Přestupy:

Postup při přestupu na Gymnázium Židlochovice

Žádost o přestup na Gymnázium Židlochovice

Počty přihlášek:

Počty přihlášek na střední školy v Jihomoravském kraji v roce 2016 a srovnání s rokem 2015

Testy pro přípravu žáků k jednotným přijímacím zkouškám do primy:

Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 5. ročníky ZŠ

Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět MATEMATIKA pro 5. ročníky ZŠ

Didaktický test z českého jazyka a literatury – duben 2015

Záznamový arch z českého jazyka a literatury – duben 2015

Řešení z českého jazyka a literatury – duben 2015

Didaktický test z matematiky – duben 2015

Záznamový arch z matematiky – duben 2015

Řešení z matematiky – duben 2015

Didaktický test z českého jazyka a literatury – únor 2015

Záznamový arch z českého jazyka a literatury – únor 2015

Řešení z českého jazyka a literatury – únor 2015

Ukázka zápisu z českého jazyka a literatury – únor 2015

Didaktický test z matematiky – únor 2015

Záznamový arch z matematiky – únor 2015

Řešení z matematiky – únor 2015

Ukázka zápisu z matematiky – únor 2015

Platná legislativa:

Archiv přijímacích zkoušek:

Informace o přijímacím řízení 2012

Informace o přijímacím řízení 2013

Informace o přijímacím řízení 2014

Informace o přijímacím řízení 2015