Přijímací zkoušky

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do primy 2020/2021 dle níže uvedené Organizace přijímacího řízení do primy 2020/2021 a Kritérií přijímacího řízení do primy 2020/2021.

Mgr. Jan Vybíral v.r.

Organizace přijímacího řízení do primy 2020/2021

Kritéria přijímacího řízení do primy 2020/2021

Přihláška ke studiu – vzor