Přijímací zkoušky

Organizace přijímacího řízení do primy 2019/2020:

Informace k přijímacímu řízení do primy 2019/2020


Organizace přijímacího řízení do primy 2018/2019:

Organizace přijímacích zkoušek do primy 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení do primy 2018/2019

Doplňovací přijímací řízení do kvinty 2017/2018:

Přijetí do vyššího ročníku – kvinta

Test z českého jazyka 2016

Test z matematiky 2016

Test z anglického jazyka 2016

Přestupy:

Postup při přestupu na Gymnázium Židlochovice

Žádost o přestup na Gymnázium Židlochovice

Testy pro přípravu žáků k jednotným přijímacím zkouškám do primy:

Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 5. ročníky ZŠ

Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět MATEMATIKA pro 5. ročníky ZŠ

Didaktický test z českého jazyka a literatury – duben 2015

Záznamový arch z českého jazyka a literatury – duben 2015

Řešení z českého jazyka a literatury – duben 2015

Didaktický test z matematiky – duben 2015

Záznamový arch z matematiky – duben 2015

Řešení z matematiky – duben 2015

Didaktický test z českého jazyka a literatury – únor 2015

Záznamový arch z českého jazyka a literatury – únor 2015

Řešení z českého jazyka a literatury – únor 2015

Ukázka zápisu z českého jazyka a literatury – únor 2015

Didaktický test z matematiky – únor 2015

Záznamový arch z matematiky – únor 2015

Řešení z matematiky – únor 2015

Ukázka zápisu z matematiky – únor 2015

Platná legislativa:

Archiv přijímacích zkoušek:

Informace o přijímacím řízení 2012

Informace o přijímacím řízení 2013

Informace o přijímacím řízení 2014

Informace o přijímacím řízení 2015