SKLADATELÉ FILMOVÉ HUDBY – POSLECH

COSMA, Vladimir (*1940)

DAVID, Michal (*1960)

DESPLAT, Alexandre (*1961)

DJAWADI, Ramin (*1974)

FIELDING, Jerry (1922-1980)

HORNER, James (*1953)

JABLONSKY, Steve (*1970)

LEGRAND, Michel (*1932)

MORRICONE, Ennio (*1928)

NEWTON-HOWARD, James (*1951)

SOUKUP, Ondřej (*1951)

SVOBODA, Karel (1938-2007)

UHLÍŘ, Jaroslav (*1945)

WILLIAMS, John (*1932)

ZIMMER, Hans (*1957)

ZÁPISY

Robert SCHUMANN (1810 – 1856)

 • skladatel, hudební kritik, spisovatel, manželka – Klára Schumannová (klavíristka, výborná interpretka Beethovena)
 • 1834 – založil v Lipsku - Neu Zeitschrift für Musik (hudební časopis)
 • usiloval o spojení hudby s básnickou myšlenkou
 • klavírní skladby: Karneval, Motýli, Dětské scény, Lesní scény, Fantazijní kusy, Album pro mládež, sonáty, etudy
 • symfonie(4): 1. B-Dur – Jarní
 • instrumentální koncerty – Klavírní koncert a-moll
 • opera: Jenovéfa
 • oratoria: Ráj a Peri, Faust

Carl Maria von WEBER (1786 – 1826)

 • německý hudební skladatel a dirigent
 • 1813 – 16 – dirigent opery v Praze
 • od 1817 – dirigent dvorního divadla v Drážďanech
 • představitel raného romantismu
 • opera: Silvana, Abu Hasan, Čarostřelec (1.německá opera), Euryatha, Oberon
 • instrumentální koncerty: 2 klavírní, 2 klarinetové
 • klavírní skladby: sonáty, Vyzvání k tanci, Koncertní kus f-moll
 • církevní skladby

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDI (1809 – 1847)

 • skladatel, klavírista a dirigent
 • 1835 – ředitel Gewandhaus – Orchestr – Leipzig
 • programní symfonie: Reformační, Italská, Chvalozpěv, Skotská
 • koncertní předehry: Hebridy, Krásná meluzína, Ray Blas, Sen noci svatojánské, Klid moře, Šťastná plavba
 • instrumentální koncerty: klavírní, houslový
 • oratoria: Pavel, Eliáš
 • klavírní skladby: Písně beze slov

Frederic (Fryderyk) CHOPIN (1810 – 1849)

 • * Warszawa, polský skladatel a klavírista, zemřel na souchotě
 • od 1831 v Paříži, ovlivněn polskou lidovou hudbou, spjatý s polským osvobozeneckým hnutím
 • obohatil techniku klavírní hry (používá palec na černých klapkách)
 • virtuositu podřídil obsahovému záměru, lyrické, dramatické prvky
 • koncerty pro klavír a orchestr: e-moll, f-moll
 • sonáty (c-moll, b-moll), Smuteční pochod h-moll
 • preludia (26), etudy (27), nokturna (22), balady (4), mazurky (55), polonézy (18), valčíky (16), sonáty (3), scherza, impromptu
 • sonáta pro violoncello a klavír, klavírní trio

Hector BERLIOZ (1803 – 1869)

 • francouzský skladatel a dirigent, představitel fr. novoromantismu
 • osobitá koncepce programní hudby
 • obohatil zvukové a barevné složky symfonického orchestru
 • monumentální rozvrh skladeb a obrovitý provozní aparát: Requiem, Symfonie smuteční a triumfální, Te Deum
 • předehry: Král Lear, Korzár, Římský karneval
 • programní symfonie: Fantastická symfonie, Lelio, Harold v Itálii, Romeo a Julie
 • oratoria: Faustovo prokletí, Dětství Ježíšovo
 • opery: Trójané, Benvenuto Cellini, Beatrice a Benedikt
 • literatura: Paměti a Večery v orchestru

Ferenc LISZT (1811 – 1886)

 • maďarský skladatel, klavírista, dirigent a hudební pedagog
 • největší klavírní virtuos 19.století, zdokonalil techniku klavírní hry
 • předst avitel novoromantismu
 • 1820–47 – koncertoval v Evropě
 • 1848–61 – kapelníkem ve Výmaru, prezident hudební akademie v Budapešti
 • programní symfonie:Faustovská, Dantovská
 • symfonické básně: Tasso, Preludia, Prométheus, Hungaria, Hamlet, Ideály
 • klavírní skladby: sonáta h-moll, 2 klavírní koncerty – Es-Dur, A-Dur, 12 transcendentálních etud, 3 koncertní etudy, Etudy podle Paganiniho Capricií, Mefistovský valčík
 • oratoria: Kristus na hoře Olivetské, Legenda o sv.Alžbětě
 • mše: Maďarská korunovační mše, Ostřihomská mše
 • literární díla: Životopis Chopina, Cikáni a jejich hudba v Uhersku

Richard WAGNER (1813 – 1883)

 • německý skladatel, dirigent, libretista a hudební spisovatel, reformátor opery
 • žil hlavně ve Švýcarsku, ale také v Paříži a Benátkách
 • vytvořil koncepci hudebního dramatu (naprosté vyvážení všech složek – hudba slovo tanec, výtv.stránka)
 • opery: Víly, Zákaz lásky, Rientzi, Bludný Holanďan, Tannhauser, Lohengrin, tetralogie Prsten Nibelumgův, Tristan a Izolda, Mistři pěvci norimberští, Parsifal
 • další díla: Faustovská ouvertura, Siegfriedova idyla, Symfonie C dur
 • teoretické spisy: Umění a revoluce, Opera a drama

Giuseppe VERDI (1813 – 1901)

 • italský skladatel, těžiště je v jeho tvorbě operní
 • spojuje ve svých operách dramatičnost melodičnost
 • opery:
  • a.) 1.období – téma národně osvobozeneckého boje – Nabucco, Ernani, Attila, Bitva u Legnana, Louisa Müllerová, Mackbath
  • b.) 2.období – téma sociální křivdy – Rigoletto, Trubadůr, Traviata
  • c.) 3.období – po r. 1855 – opery fr. typu
 • Sicilské nešpory, Simon Boccanegra, Maškarní ples, Síla osudu, Don Carlos, Aida
 • další díla: Requiem, Te Deum, Stabat mater

Michail Ivanovič GLINKA (1804 – 1857)

 • ruský skladatel, zakladatel ruské národní hudby
 • 1837 – 39 – kapelník dvorní vokální kapely v Petrohradě, žil v Itálii, Španělsku, Francii
 • dílo mísí prvky ruského folklóru a soudobé evropské hudby
 • opery: Ivan Susaninov, Ruslan a Ludmila
 • předehry: Jota aragonese, Noc v Madridu
 • orchestrální scherzo Kamarinskaja
 • komorní skladby: Patetické trio pro klarinet, fagot a klavír

Modest Petrovič MUSORGSKIJ (1839 – 1881)

 • ruský skladatel, hlavní představitel skupiny „Mocná hrstka“
 • jeho dílo vychází z intonace lidové písně a z melodiky
 • opery: Boris Godunov, Chovanština, Ženitba a Sorošinský jarmark
 • orchestrální díla: Noc na Lysé hoře
 • klavírní skladby: cyklus Kartinki – Obrázky z výstavy
 • písně: O bleše, Písně a tance smrti, Dětská světnička

Peter Iljič ČAJKOVKIJ (1840 – 1893)

 • ruský skladatel, hudební kritik, dirigent
 • 1866 – 77 – prof. Konzervatoře v Moskvě
 • ve svém díle spojoval ruské lidové prvky s evropskými podněty (vídeňský klasicismus, něm., fr., it. romantismus)
 • symfonie(6): 6. h-moll – Patetická
 • programní symfonie: Manfred
 • předehry: Bouře, Slavnostní předehra 1812, Hamlet, Romeo a Julie
 • symfonické fantazie: Bouře, Francesca da Rimini
 • klavírní koncerty(3): 1. b-moll
 • komorní skladby: Italské capricio, 1.smyčcový kvartet D dur
 • klavírní skladby: Dětské album, Roční doby
 • opery: Evžen OněginPiková dáma, Mazepa, Panna Orleánská, Čarodějka
 • balety: Labutí jezero, Šípková Růženka, Louskáček

POSLECH

ROMANTISMUS

 • CHOPIN, Fryderyk – Ballade No. 1.
 • CHOPIN, Fryderyk – Fantaisie Impromptu
 • CHOPIN, Fryderyk – Polonaise op. 40 no. 1  (A-dur)
 • CHOPIN, Fryderyk – Waltz in C sharp major, Op. 64, No. 2
 • CHOPIN, Fryderyk – Nocturne in E flat Major, Op. 9, No. 2
 • CHOPIN, Fryderyk – Prelude in D flat major, Op. 28, No. 15 (Raindrops)
 • LISZT, Ferenc – Transcendental Etude No 4, Mazeppa
 • LISZT, Ferenc – Liebestraum
 • LISZT, Ferenc – Études d’exécution transcendante d’après Paganini
 • ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič – Tanec labutí z Labutího jezera
 • ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič – Květinový valčík z Louskáčka

Hv6 – témata referátů