EU – peníze školám

EU – výzva č.56

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.1134

Mluvme evropsky!

V roce 2015 jsme podali žádost o dotaci vyhlášenou MŠMT rámci výzvy č. 56 pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na finanční podporu zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky. Tato dotace nám byla schválena a na podzim téhož roku jsme uspořádali dva jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky ve věku 15 – 18 let (kvinta – oktáva). Jedna skupina 14ti žáků se zúčastnila pětidenního pobytu v Berlíně a druhá, větší skupina 45ti žáků byla na sedmidenním pobytu v Anglii. Z dotace byla žákům hrazena doprava, ubytování v rodinách, strava, 9 hodin výuky daného jazyka v jazykové škole, pojištění. Žáci si platili pouze vstupy do navštívených památek a atrakcí.

Podrobnou zprávu z pobytu žáků v Berlíně naleznete zde. Zprávu z pobytu v Anglii zde.

Mgr. Hana Žampachová

Erasmus +

Gymnázium Židlochovice se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu  ERASMUS +, který podporuje projekty mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. Schvalovací komise české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha)  přidělila grant vzdělávacím institucím, které se přihlásily do výzvy 2016 a předložily nejlépe připravené projekty. Naše škola získala požadovaný grant v plné výši.

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou  součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující zúčastní díky finanční podpoře Evropské unie jazykově-metodologických a jazykových kurzů v zemích EU (Velká Británie: Anglie, Irsko, Skotsko;  Německo, Malta a Francie).

Hlavním cílem projektu  je průběžné zlepšování jazykových a metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Projekt počítá také se zkvalitněním  jazykové vybavenosti učitelů jiných předmětů, které jsou v oblasti terminologie úzce provázány s angličtinou. Učitelé budou nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při řešení studentských vědeckých prací  v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů  je cílem projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů naší školy se vzdělávacími programy jiných zemí EU.

Program ERASMUS +
Klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce Mobilita
Aktivita Mobilita pracovníků škol
Výzva 2016
Číslo projektu 2016-1-CZ01-KA101-022989
Název projektu Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů
Začátek projektu 1. října 2016
Konec projektu 30. září 2018

„Projekt podpory přírodovědných předmětů“

PPPP novinky 2016/2017

Pravidla bodování 2016/2017

Vstup do databáze bodování 2016/2017

Vyhodnocení PPPP prosinec leden únor 2016/2017

Celkové výsledky „Projektu podpory přírodovědných předmětů“ ve školním roce 2016/2017