Konzultační hodiny ve školním roce 2018/2019 budou v pondělí od 12:30 do 14:05.

Prosím o předchozí domluvu. Je možné po domluvě dohodnout i jiný ranní/odpolední termín.      Mgr. Hana Stravová

seminar_jak_na_vs_jz

Důležité webové stránky

Přihláška na VOŠ

Přihláška na VŠ

Kariérní poradenství Salmondo

Letošní školní rok poprvé využíváme pro pomoc v rozhodování, co dál po maturitě, systém Salmondo. Každý žák septimy a oktávy má k dispozici vlastní přístupový klíč. Pod ním se přihlašuje do svého profilu, do něhož se ukládají výsledky testů a doporučované obory dalšího studia. V případě zájmu je možné konzultovat výsledky nebo nejasnosti s výchovnou poradkyní.

12. 10. 2018

Kariérní poradenství online – online veletrh vysokých škol

online_gaude-converted

12. 10. 2018

Kariérní poradenství infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

6. 11. 2018

TSP – e-book – agentura Mgr. Hany Kovářové

jak_zvladnout_tsp