Exkurze tercie do Prahy – pokyny

Petr Hodinský v celostátním kole olympiády

Vydání sborníku dějepisných prací

Projekt Anthropos

Exkurze do Terezína

Organizace zájezdu do Terezína

Doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký na výstavě

Zahájení výstavy Školákem ve válečných letech

Maturitní témata z dějepisu na školní rok 2017 – 2018

Celostátní kolo SOČ

Exkurze do Osvětimi

Jan Hroudný na vernisáži výstavy Školákem ve válečných letech v Praze

Přednáška Jiřího Pernese

Nejlepší výsledky v dějepisných soutěžích od roku 2002

Projekt Památníku Terezín

Ve dnech 8. a 9. června 2016 proběhlo setkání účastníků projektu Školákem ve válečných letech, který organizoval Památník Terezín. Z naší školy se setkání zúčastnil JAN HROUDNÝ

Více: ProjektPamátníku Terezín

Návštěva z Památníku Terezín

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 navštívili naši školu Jan Špringl z Památníku Terezín a Magda Šustová z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Setkali se s Janem Hroudným – studentem sexty a Mgr. Danuší Švarzbergerovou – učitelkou dějepisu. Jan Hroudný zpracoval v rámci soutěže SOČ práci o Františku Bolelouckém – řediteli Zimní rolnické školy, která sídlila v době první republiky a protektorátu v budově, kde je dnes gymnázium. F. Boleloucký se podílel na společenském i politickém dění v Židlochovicích, v době války se zapojil do odboje, působil v Obraně národa. Za svou činnost byl zatčen gestapem a v červnu 1942 popraven v Brně v Kounicových kolejích.

Na schůzce byla dohodnuta další spolupráce, zejména pak v projektu „Školákem ve válečných letech“.

Více na:  https://www.facebook.com/skolakemvevalecnychletech/

http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz