Nejlepší výsledky v období 2002-2018

Jan Hroudný: Komenského ulice v Židlochovicích

Jan Hroudný: František Boleloucký a Obrana národa na Židlochovicku

Petr Hodinský 7. v celostátním kole Dějepisné olympiády

Petr Hodinský: Antonín Coufalík

Jan Hroudný převzal cenu Učené společnosti ČR

Exkurze tercie do Prahy – pokyny

Petr Hodinský v celostátním kole olympiády

Vydání sborníku dějepisných prací

Projekt Anthropos

Postup do celostátního kola dějepisné soutěže gymnázií

Exkurze do Terezína

Organizace zájezdu do Terezína

Doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký na výstavě

Zahájení výstavy Školákem ve válečných letech

Celostátní kolo SOČ

Exkurze do Osvětimi

Jan Hroudný na vernisáži výstavy Školákem ve válečných letech v Praze

Přednáška Jiřího Pernese

Projekt Památníku Terezín

Ve dnech 8. a 9. června 2016 proběhlo setkání účastníků projektu Školákem ve válečných letech, který organizoval Památník Terezín. Z naší školy se setkání zúčastnil JAN HROUDNÝ

Více: ProjektPamátníku Terezín

Návštěva z Památníku Terezín

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 navštívili naši školu Jan Špringl z Památníku Terezín a Magda Šustová z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Setkali se s Janem Hroudným – studentem sexty a Mgr. Danuší Švarzbergerovou – učitelkou dějepisu. Jan Hroudný zpracoval v rámci soutěže SOČ práci o Františku Bolelouckém – řediteli Zimní rolnické školy, která sídlila v době první republiky a protektorátu v budově, kde je dnes gymnázium. F. Boleloucký se podílel na společenském i politickém dění v Židlochovicích, v době války se zapojil do odboje, působil v Obraně národa. Za svou činnost byl zatčen gestapem a v červnu 1942 popraven v Brně v Kounicových kolejích.

Na schůzce byla dohodnuta další spolupráce, zejména pak v projektu „Školákem ve válečných letech“.

Více na:  https://www.facebook.com/skolakemvevalecnychletech/

http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz