Erasmus +

Gymnázium Židlochovice se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu  ERASMUS +, který podporuje projekty mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. Schvalovací komise české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha)  přidělila grant vzdělávacím institucím, které se přihlásily do výzvy 2016 a předložily nejlépe připravené projekty. Naše škola získala požadovaný grant v plné výši.

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou  součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující zúčastní díky finanční podpoře Evropské unie jazykově-metodologických a jazykových kurzů v zemích EU (Velká Británie: Anglie, Irsko, Skotsko;  Německo, Malta a Francie).

Hlavním cílem projektu  je průběžné zlepšování jazykových a metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Projekt počítá také se zkvalitněním  jazykové vybavenosti učitelů jiných předmětů, které jsou v oblasti terminologie úzce provázány s angličtinou. Učitelé budou nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při řešení studentských vědeckých prací  v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů  je cílem projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů naší školy se vzdělávacími programy jiných zemí EU.

Program ERASMUS +
Klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce Mobilita
Aktivita Mobilita pracovníků škol
Výzva 2016
Číslo projektu 2016-1-CZ01-KA101-022989
Název projektu Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů
Začátek projektu 1. října 2016
Konec projektu 30. září 2018

Díky finanční podpoře Evropské komise se čtyři vyučující našeho gymnázia během letošních prázdnin zúčastnili těchto intenzivních jazykově-metodických kurzů angličtiny:

Mgr. Hana Žampachová        Irsko (Dublin)             16. 7. 2017 – 29. 7. 2017          závěrečná zpráva zde

Mgr. Dana Pauková               Malta (St. Julian’s)     12. 8. 2017 – 26. 8. 2017          závěrečná zpráva zde

Mgr. Zuzana Mezulianiková  Skotsko (Edinburgh)  9. 7. 2017 – 22. 7. 2017          závěrečná zpráva zde

Mgr. Miroslava Nechvílová   Anglie (Brighton)       29. 7. 2017 – 12. 8. 2017          závěrečná zpráva zde