Sexta 2017/18 najde vzor protokolu pro 1. laboratorní práci zde:    lp-1-mereni-delky

Kvarta 2017/18 najde vzor protokolu pro 1. laboratorní práci zde:   lp-1-elektromotor-transformator