Hudební soutěž

Po několika letech se opět uskuteční na naší škole hudební soutěž. Řada našich studentů je hodně šikovných i v této oblasti. Zvažte účast: Hudební soutěž

Preventivní programy pro primu až kvartu

V pátek 13. 10. proběhly na našem gymnáziu preventivni-programy, kterých se spolu se svými třídními učiteli zúčastnili žáci primy, sekundy, tercie a kvarty.

Prezentace Policie ČR pro septimu 9. 11. 2017

3. vyučovací hodinu se uskuteční prezentace Policie ČR pro žáky septimy a zájemce z oktávy. Ti se přijdou v předstihu přihlásit k VP.

Mgr. Hana Stravová, VP

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. proběhla již tradičně na naší škole soutěž prirodovedny-klokan. Kompletní výsledky mají k dispozici vyučující matematiky v jednotlivých třídách.

Žákovská rada

Již řadu roků pracuje ve škole žákovská rada. Termíny a četnost jednání vlastní rady záleží pouze na členech samotných. S vedením školy, výchovnou poradkyní a nově i metodičkou prevence rizikových jevů se mohou členové scházet na schůzce, která se bude vždy konat první pondělí v měsíci v 7.30 hodin. Tyto schůzky jsou přístupné všem žákům, učitelům i veřejnosti. S akutními záležitostmi se však mohou na vedení obrátit i kdykoliv jindy. Složení žákovské rady pro školní rok 2017/2018: Zástupci tříd v žákovské radě

Ročníkové práce

Také v letošním školním roce vypracovávají naši studenti sexty a septimy ročníkové práce. V březnu 2018 je budou obhajovat. Nejlepší práce mohou být doporučeny do okresního kola Středoškolské odborné činnosti. Seznam ročníkových prací: Seznam ročníkových prací 2017-2018.

Zvláštní cena v soutěži studentských ekologických prací

První velký úspěch v soutěžích v letošním školním roce zaznamenala naše studentka oktávy Helena Marie-Anna Szostková. Získala zvláštní cenu za svou práci Třídění odpadu. Více najdete zde: Úspěch v soutěži ekologických prací

Platnost karet ISIC

Informace o prodloužení platnosti ISIC karet nebo o přihlašování se o nový průkaz zde: Platnost studentských identifikacnich karet ISIC

Poděkování Gymnáziu Židlochovice

Gymnázium Židlochovice obdrželo poděkování od Ligy proti rakovině za organizaci charitativní sbírky Český den proti rakovině.

 

 

Sextáni, septimáni, přihlaste se na seminář SOČ

Přihlašujte se individuálně a v případě přijetí do kurzu oznamte třídnímu svoji nepřítomnost ve škole. Seminář je dobrou průpravou nejen pro práce do SOČ, ale i pro ročníkové práce. Více na: Seminář SOČ 2017 – základní informace