Adaptační kurz primy

Minulý týden se uskutečnil adaptační kurz primy našeho gymnázia. Článek studentů primy k této akci s fotografiemi naleznete zde.

Studentské průkazy ISIC

Naše škola nabízí žákům mezinárodní studentské průkazy ISIC, které slouží k prokazování totožnosti, věku a statutu žáka. Výhodou školní karty je její každoročně obnovitelná platnost, a tedy zřetelně snížené náklady. Od začátku letošního školního roku je kartu možno použít i ve školní jídelně a u dopravců.

Cena za pořízení průkazu je 290 Kč, revalidační známka k ročnímu prodloužení platnosti stojí 180 Kč. Ztracený průkaz je možno nahradit duplikátem za poplatek 110 Kč.

Více všeobecných informací najdete na https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/.

Nabídka Centra pro talentovanou mládež

Centrum pro talentovanou mládež nabízí on-line kurzy. Pokud projevíte zájem, obraťte se na vyučujícího daného předmětu. Více na: CTM

Exkurze oktávy do Mikulova

Ve čtvrtek 6. září 2018 se oktáva vydala na celodenní exkurzi do Mikulova. Cílem výpravy bylo upevnění a rozšíření znalostí ze zeměpisu a anglického jazyka v praxi.

Žáci postupně navštívili památkovou rezervaci v centru města, zahrnující mimo jiné barokní zámek, židovský hřbitov a vyhlídku na zřícenině Kozího hrádku, dále památkovou rezervaci na vrchu Turoldu s geoparkem a jeskyní, prošli přírodní rezervací Svatý kopeček k zatopenému lomu Janičův vrch, který má status přírodní památky. Na relativně malém prostoru tak měli možnost poznat způsoby ochrany přírody v ČR, typy chráněných území, rekultivaci krajiny po těžbě a zopakovat anglickou konverzační otázku, jaké zajímavé místo by doporučili turistům ze zahraničí k jednodenní návštěvě.

 

Registrace do Logické olympiády končí 30. 9. 2018!!!

Připomínám registraci na stránkách www.logickaolympiada.cz. Nezapomeňte, že pokud si chcete započítat úspěšnou účast v podobě bodů do PPPP, je třeba umožnit škole přístup k Vašemu pořadí. Info na uvedených stránkách nebo u Mgr. Hany Stravové.

Pasování žáků primy

V podnělí 3. září v podvečer proběhlo slavnostní pasování nově přijatých žáků na žáky primy. Krátkou zprávu si můžete přečíst zde.

Stravování

Stravování žáků bude ve školním roce 2018/2019 zabezpečeno školní jídelnou ZŠ Židlochovice. Bližší informace pro registraci:

http://www.zszidlochovice.cz/skolni-jidelna/

Organizace prvního týdne výuky

V termínu od 4. do 7. září bude pro žáky všech ročníků v důsledku probíhající rekonstrukce zkrácena výuka. Žáci budou ve škole přítomni od první do čtvrté vyučovací hodiny.

První školní den

Školní rok 2018/2019 bude zahájen dne 3. září. Všichni žáci se dostaví do školy v 8.00 hod a proběhne pouze přivítání do nového školního roku s ukončením nejpozději v 9.00 hod.

Smutné oznámení

S lítostí a smutkem oznamujeme, že dne 8. 8. 2018 zemřel dlouholetý ředitel gymnázia a kolega pan RNDr. Jiří Kubeš.  Mnohokrát děkujeme za vše, co pro školu a všechny její zaměstnance i studenty vykonal.